Použití globálních/lokálních souřadnic v nastavení podpor

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Při definování podpor modelu budete mít nyní možnost vybrat si mezi lokálním souřadnicovým systémem (LCS) a globálním souřadnicovým systémem (GCS). Jako výchozí je nastaven lokální systém.

Cílem bylo odstranit některé potíže s podepřením modelu. Funkce je k dispozici pro ocelové a betonové pruty.

IDEA StatiCa Member pro ocelové pruty je k dispozici v edici IDEA StatiCa Steel Enhanced, pro betonové pruty v edici Concrete Expert.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1

Co je nového v IDEA StatiCa 21.1