Posudek na únavu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V předchozích verzích bylo napětí betonu v tlaku počítáno na základě parabolicko-rektangulárního pracovního diagramu.

Podle Eurokódu má být tahová pevnost betonu zanedbána a tlaková pevnost betonu  vycházet z lineárního pracovní diagramu. Nyní je v posudcích na únavu použit stejný pracovní diagram jako v posudcích na mezní stav použitelnosti, tedy neomezená lineární větev pracovního diagramu.


Pro beton v tlaku se uvažuje průměrný modul pružnosti Ecm.

Modul pružnosti Ecm pro posouzení únavy

Související články