Obecný popis Zatěžovacích impulsů v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku se dozvíte o Zatěžovacích impulsech, které lze nastavit v aplikaci IDEA StatiCa Detail. Vysvětlíme si, jaké jsou možnosti, a jednotlivě si je popíšeme. Nakonec si tedy budete jisti, jaký je mezi nimi rozdíl a kdy a jak je použít pro svou konstrukci.

Pro železobetonové oblasti diskontinuit lze definovat čtyři typy Zatěžovacích impulsů:

  • Bodové zatížení
  • Liniové zatížení
  • Plošné zatížení
  • Vlastní tíha

Bodové zatížení

Tento jednoduchý zatěžovací impuls je definován svou hodnotou, směrem, sklonem, polohou a efektivním poloměrem. Způsob, jakým je bodové zatížení nastaveno, může ovlivnit způsob, jakým je zatížení aplikováno do modelu.

První možností je nastavit zátížení na okraj. Viz obrázek níže.

Druhou možností je nastavit zatížení obecně do modelu. Hodnota každého použitého zatížení se vypočítá váženým průměrem, kde váhou je vzdálenost od místa použití. Jinými slovy, aplikovaná zatížení jsou rozložena nerovnoměrně, nikoli rovnoměrně.

Třetí možností je upravit zatížení podle Plošného zatížení - jednoho z prvků pro přenost zatížení, a to pomocí funkcí v části Geometrie. 

Aplikace zatížení je zobrazena na obrázku níže.

Porovnejte obrázky pro zatížení umístěné do modelu a nastavené pomocí Plošného zatížení jako prvku pro přenos zatížení. Bez plošného zatížení se na prvky betonové sítě aplikuje bodové zatížení. Naproti tomu při použití Plošného zatížení působí bodové zatížení přímo na pruty výztuže.

Plošné zatížení může být automaticky připojeno k přilehlé výztuži pomocí softwaru. K tomu je však třeba zapnout checkbox u příslušných prutů v sekci Výztuž.

Na obrázku níže vidíte případ, kdy byla vodorovná výztuž vyloučena z oblasti Plošného zatížení, a nebyla tedy uvažována pro přenos zatížení.

Bodová zatížení lze přenášet také prostřednictvím některých dalších prvků, jako jsou roznášecí deska, závěsy a další. Chcete se o tom dozvědět více? Přečtěte si článek Podpory a prvky pro přenos zatížení.

Hlavní princip spočívá v tom, že bodová zatížení jsou na model aplikována pomocí pružných vazeb s různou tuhostí. Tuhosti se vyhodnocují pomocí vážených průměrů na základě délky vazeb. Tyto vazby jsou připojeny k bodům betonové nebo výztužné sítě (tam, kde byly nakresleny modré šipky) a přenášejí zatížení na konstrukci.

Liniové zatížení

Liniové zatížení lze definovat jako rovnoměrné nebo lichoběžníkové. Použitý typ závisí na číselné definici zatížení. Při použití konstantního liniového zatížení stačí do příslušné buňky v datovém okně zadat pouze jednu hodnotu. Pokud však potřebujete zadat lichoběžníkové/ lineární zatížení, vyplňte hodnoty na jednom i druhém konci zatížení. Viz praktické příklady:

Příklad rovnoměrného liniového zatížení.

Příklad trapezoidního zatížení.

Princip zatížení je téměř totožný s bodovým zatížením

Plošné zatížení

Stejným způsobem funguje i aplikace plošného zatížení. Aplikuje se na uzly prvků sítě betonové konstrukce.

Vlastní tíha 

Vlastní tíha je verzí plošného zatížení. Intenzity se automaticky vypočítají podle zvoleného průřezu.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Stáhněte si zkušební verzi ještě dnes a využijte 14denní přístup ke všem funkcím zcela zdarma

Související články

Podpory v IDEA StatiCa Detail - Témata pro pokročilé uživatele

Posuďte jakýkoliv architektonický tvar