Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 7.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Verze 7.1 opět přináší další inovace. Zaměřili jsme se na zjednodušení programu z pohledu uživatele a pokročilejších metod při modelování a kontrole spojů - svarů a šroubů.

Novinky

Zobrazení posudků “Semafor”

Nejviditelnější novinkou v7.1 je prezentace výsledků posudků „semafor“.

V části Návrh program nyní nabízí tuto možnost Všechny výsledky posudků jsou zařazeny do jedné z úrovní:

 • málo využité
 • optimální
 • pozor
 • nevyhovuje

Při dimenzování stačí jen klikat na barevné objekty a rovnou je upravovat v dialogu, který se sám nastaví. Ostatní jsou k dispozici v části Posudek.

Při dimenzování stačí jen klikat na barevné objekty a rovnou je upravovat v dialogu, který se sám nastaví.

Předpjaté šrouby

Ve verzi 7.1 nabízíme nově třecí spoje. Srovnání se standardními šrouby je ukázáno na následujícím přípoji:

Přípoj je zatížen pouze tahovou silou. U standardních šroubů vidíme přenos smykových sil otlačením.

U předpjatých šroubů je deformace řádově nižší a smyková síla od šroubu se přenáší do všech stran. Únosnost spoje je naopak nižší.

IDEA StatiCa connection řeší v modelu mezní stav „proklouznutí“ spoje. Pokud k němu dojde, spoj je vyhodnocen jako nevyhovující. Limitní únosnost po proklouznutí lze posoudit jako běžný posudek na otlačení.

Interakce tah-smyk ve šroubu

V IDEA StatiCa Connection se šrouby posuzují na tah a smyk.
Při nastavení „Otlačení“ se oba posudky dělají nezávisle.

Nový model svarů s plným plastickým působením

Ve verzi jsme implementovali přesnější model svaru – svary jsou stejně jako plechy modelovány konečnými prvky se podobným materiálovým modelem. Mohou tedy plně plastizovat. Svary jsou stejně jako plechy modelovány konečnými prvky se podobným materiálovým modelem. Mohou tedy plně plastizovat. Používá se ideální plastový model a stav plasticity je řízen napětím v úseku svaru.

Výsledky jsou výrazně přesnější (dlouhé svary, vaření „do měkka“), cenou za to je částečné zpomalení výpočtu.

Může být výhodné přípoj „nahrubo“ navrhnout s elastickými svary a potom doladit s plastickými.

Seismické detaily – výřezy a “dog bone” detaily

Navrhování styčníků v sesimických oblastech vyžaduje speciální typy detailů. Do verze 7.1 jsme doplnili zadávání výřezů ve stěnách a speciální „dog bone“ výřezy pro oslabování pásnic tam, kde chceme vynutit plastický kloub.

Průvodce BIM spojením s AxisVM a RFEM

K přímému spojení mezi připojení IDEA StatiCa a Axis VM a RFEM je nový průvodce. Inženýr může modelovat a analyzovat konstrukci v aplikaci FEA, vybrat požadovaný uzel s prvky a exportovat přímo do IDEA StatiCa Connection pro návrh a posouzení styčníku.

Vylepšení

Protokol – Aktuální položka / Všechny položky / Vybrané položky

V sekci navigátoru přípoj jsme zrušili neoblíbenou funkci Výsledky. Místo ní jsme umožnili vytvářet protokol ve třech režimech:

 • Pro právě nastavenou položku
 • Pro všechny položky
 • Pro vybrané položky

Rotační kapacita přípoje

Rotační kapacita spoje je důležitou hodnotou, zejména v případě seizmické analýzy. Poskytuje informace o tažnosti spoje a schopnosti absorpce seizmické energie. Jeho hodnota je vypočtena pro plastickou deformaci 15% a nachází se ve výsledkové tabulce.

Příhradový přípoj – oprava „nepřesné“ geometrie

Prvky ocelových spojů nejsou v mnoha praktických případech zarovnány v jedné rovině. V praxi se plechy mírně „přiohnou“. Nyní to zvládá i náš matematický model.

Tabulky výsledků u šroubů (šrouby, kotvy, předpjaté šrouby)

Změnili jsme tabulky šroubů a rozdělili je do skupin:

 • Šrouby
 • Předpjaté šrouby
 • Kotvy

Nové typy průřezů

Ve verzi 7.1 jsou k dispozici ke konstruování novů typy průřezů. T profil jako úpalek I-profilu a obecný tenkostěnný (otevřený i uzavřený) zadaný tabulkou vrcholů.

Další novinky

 • Nyní lze importovat plechy libovolných tvarů z DXF.
 • Stabilitní výpočet se pouští na jeden klik. Pokud není předtím hotový standardní výpočet, provede se nyní automaticky.