Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 10

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Je to již poměrně dlouho kdy byla vydána první aplikace IDEA StatiCa Connection. Bylo to v roce 2014 kdy jsme vydali aplikaci pro návrh a posudek ocelových styčníků. Hlavní myšlenkou byla unikátní metoda CBFEM – Metoda komponent založená na komponentní metodě, IDEA StatiCa Connection se díky této metodě stala nejpoužívanějším řešením pro oboru návrhu a posouzení styčníků a etablovala se také jako součást BIM řešení ocelových konstrukcí. Nyní těžíme ze zájmu vice jak 2000 zákazníků po celém světě a nadále rozšiřujeme možnosti návrhu a zvyšujeme efektivitu práce s aplikací také díky lepší integraci IDEA StatiCa do softwaru třetích stran.

Verze 10 je má ambici vyřešit velký inženýrský problém – návrh styčníků na seismické zatížení, a to nejenom pro hrstku jednoduchých styčníků ale pro jakoukoliv topologii zatíženou ve vice směrech. Nutností je také udržet délku tohoto procesu v řádu minut. Nová analýza Kapacitní návrh pro posudky styčníků na seismické zatížení styčníků odstraňuje poslední překážku pro použití aplikace IDEA StatiCa Connection po všech projektech celém světě. Nová analýza Kapacitní návrh pro posudky styčníků na seismické zatížení styčníků odstraňuje poslední překážku pro použití aplikace IDEA StatiCa Connection po všech projektech celém světě. Spolehlivý a rychlý návrh a posouzení zabalené ve špičkovém uživatelském rozhraní spolu s obrovskou možností BIM propojení, to je to, co tvoří dnešní IDEA StatiCa!

Calculate yesterday’s estimates!

IDEA StatiCa Connection

Seismický posudek

Nová analýza Kapacitní návrh nově nahrazuje stávající Posudek na únosnost připojeného prvku. S pomocí nové analýzy můžeme posoudit styčník na seismické zatížení, a to dle libovolné oblasti na světě, protože je možné jednoduchým způsobem měnit normově závislé veličiny. Byla zavedena nová výrobní operace Disipativní prvek, která umožňuje pro prvky nebo plechy aplikovat součinitel navýšení pevnosti. Ruku v ruce s tímto je aplikován součinitel zohledňující tahové zpevnění. T Tyto normově závislé faktory lze měnit. Po provedení analýzy lze dokázat pozici plastického kloubu v předpokládaném místě výskytu. Kapacitní návrh je k dispozici pro všechny dostupné normy (EN, AISC, CISC, AS, SP).

Posouzení lokální deformace pro prvky s dutými průřezy

Posouzení lokální deformace pro všechny prvky s dutými průřezy je k dispozici od verze 10.0.

Více ke kontrole lokální deformace naleznete v Joints of hollow section cross-section members.

SP – Ruská norma

Ruská norma SP 16 pro styčníky ocel-ocel byla implementována do verze 10.0. Komponenty jako šrouby, předpjaté šrouby, svary a plechy jsou posouzeny dle SP 16. Konstrukční zásady pro šrouby jsou byly take implementovány.

Třídy oceli, třídy šroubů a typické ruské průřezy byly dodány do knihovny.

Výrobní operace

  • Výztuha – může být nyní aplikována také na svařované průřezy. Výztuha se svými rozměry přizpůsobí rozměrům menší z pásnic svařovaného průřezu.
  • Bylo vylepšeno svaření prvků s dutými průřezy vůči sobě (doporučujeme použít metodu Ohraničení). Díky nejnovějšímu vylepšení jdou takto jednoduše svařit i prvky s rozdílnými tloušťkami průřezů.
  • Řez metodou Pokos pro výztužné prvky – výztužný prvek může být nyní ořezán a svařen na obou stranách pomocí výrobní operace Ořez – Pokos.
  • Ořez prvku s dutým průřezem pomocí plechu, například styčníkového plechu je nyní proveden pomocí reálného obrysu plechu.

IDEA StatiCa Code-check manager

CAD propojení

Investovali jsme hodně úsilí do vylepšení BIM procesů, například bylo implementováno vylepšení pro lepší detekci svarů. Ve verzi 10.0 jsou načteny svary podélné s nosníkem, například u náběhů rámových rohů.


FEM propojení

BIM propojení s aplikací SAP2000 bylo aktualizováno tak, aby bylo funkční i s verzí SAP2000 21.0.

IDEA StatiCa Steel Member

Steel Member je nová aplikace, která navazuje na modelování ocelových styčníků v IDEA Connection a aplikuje ji na větší části konstrukcí – pruty, sloupy, diagonály a v budoucnu i na větší celky jako například rámová vazba.

Steel Member poskytne projektantům kvalitnější analýzu vzpěru a klopení prvků, která bere v úvahu přesné provedení koncových i mezilehlých styčníků. Základní analýzu vzpěru a klopení budou projektanti provádět nadále ve svých FEA programech tak, jak jsou zvyklí. Steel Member jim umožní přesnější analýzu pro prvky, které jsou něčím netypické nebo složité a kde si projektant není jistý, jaký je vliv koncového uložení.

Verze 10.0 nabízí Steel Member pro posouzení přímých prvků (nosníků, sloupů, diagonál, …) ve formě MVP (Minimal Valuable Product). To znamená, že obsahuje základní funkcionalitu potřebnou k prezentaci možností finálního produktu. Pokud máte zájem o testování aplikace Steel Member ve verzi MVP, ozvěte se svému prodejci nebo napište na info@ideastatica.com. Spolu s licencí vám doručíme také návod, pokyny k aplikaci a formulář pro zpětnou vazbu.