Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete & Prestressing 9

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Upozornění: Některá vylepšení uvedená níže byla již zahrnuta v pozdějších vydáních IDEA StatiCa 8.2.

Ztráta stability klopením pro štíhlé nosníky

Tento nový posudek byl přidán do aplikací Beam, BIM a Frame. Zaškrtávací tlačítko zpřístupňující tuto možnost naleznete v Posouzení betonu 1D, poslední řádek tabulky Data. Posudek bude proveden jak pro trvalé, tak pro dočasné účinky (dle EN 1992-1-1 article 5.9 (3)).

Zadání modulu pružnosti v jednotlivých fázích výstavby

Hodnotu modulu pružnosti bude možné zadat pro fázi předpínání. Logika je stejná jako u funkcionality zadávání uživatelské pevnosti betonu, která je již nějakou doby dostupná. Jakmile uživatel zadá hodnotu, IDEA přepočítá ekvivalentní stáří betonového prvku a povolí tuto situaci z hlediska normy (hodnota by měla být doložena experimentálně).

Vylepšení BIM propojení s Midas Civil

Dílčích vylepšení se dočkalo i propojení mezi Midas Civil and IDEA StatiCa BIM. Následujícím dvěma dialogovým oknům se můžeme vyhnout, pakliže provedeme dvě popsané věci:

• Uložit nastavení

Jakmile provedeme nastavení dle našich požadavků, můžeme zaškrtnout možnost „Znovu nezobrazovat” a potvrdit tlačítkem Uložit nastavení. Nastavení můžete změnit kdykoli v budoucnu pomocí tlačítka v pásu karet nahoře.

• Kontrola správnosti dat

Automatická kontrola správnosti dat a modelu se provede během importu. Pokud není nalezen žádný problém, následující okno se neobjeví. V opačném případě průvodce zahlásí, kde našel problém. Pokud se k hlášce budete chtít v budoucnu vrátit, můžete tak učinit pomocí tlačítka Nonconformities v horním pásu karet.

Další kontrola Vám pomůže vyhledat chybějící nebo nadbytečný zatěžovací stav v kombinaci. Například: pokud se zatěžovací stav se stálým zatížením nachází v určité kombinaci, ale není přiřazen k žádné fázi výstavby, můžete získat špatné výsledky z kombinace, případně se kombinace nevezme v potaz vůbec (bude označena jako chybná). Kontrolu kombinací můžete spustit ve Vyztužení před exportem do RCS.

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.