Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete & Prestressing 9

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Upozornění: Některá vylepšení uvedená níže byla již zahrnuta v pozdějších vydáních IDEA StatiCa 8.2.

Ztráta stability klopením pro štíhlé nosníky

Tento nový posudek byl přidán do aplikací Beam, BIM a Frame. Zaškrtávací tlačítko zpřístupňující tuto možnost naleznete v Posouzení betonu 1D, poslední řádek tabulky Data. Posudek bude proveden jak pro trvalé, tak pro dočasné účinky (dle EN 1992-1-1 article 5.9 (3)).

Zadání modulu pružnosti v jednotlivých fázích výstavby

Hodnotu modulu pružnosti bude možné zadat pro fázi předpínání. Logika je stejná jako u funkcionality zadávání uživatelské pevnosti betonu, která je již nějakou doby dostupná. Jakmile uživatel zadá hodnotu, IDEA přepočítá ekvivalentní stáří betonového prvku a povolí tuto situaci z hlediska normy (hodnota by měla být doložena experimentálně).

Vylepšení BIM propojení s Midas Civil

Dílčích vylepšení se dočkalo i propojení mezi Midas Civil and IDEA StatiCa BIM. Následujícím dvěma dialogovým oknům se můžeme vyhnout, pakliže provedeme dvě popsané věci:

• Uložit nastavení

Jakmile provedeme nastavení dle našich požadavků, můžeme zaškrtnout možnost „Znovu nezobrazovat” a potvrdit tlačítkem Uložit nastavení. Nastavení můžete změnit kdykoli v budoucnu pomocí tlačítka v pásu karet nahoře.

• Kontrola správnosti dat

Automatická kontrola správnosti dat a modelu se provede během importu. Pokud není nalezen žádný problém, následující okno se neobjeví. V opačném případě průvodce zahlásí, kde našel problém. Pokud se k hlášce budete chtít v budoucnu vrátit, můžete tak učinit pomocí tlačítka Nonconformities v horním pásu karet.

Další kontrola Vám pomůže vyhledat chybějící nebo nadbytečný zatěžovací stav v kombinaci. Například: pokud se zatěžovací stav se stálým zatížením nachází v určité kombinaci, ale není přiřazen k žádné fázi výstavby, můžete získat špatné výsledky z kombinace, případně se kombinace nevezme v potaz vůbec (bude označena jako chybná). Kontrolu kombinací můžete spustit ve Vyztužení před exportem do RCS.