Novinky ve verzi IDEA StatiCa 9

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

Již řadu let se zabýváme vývojem programu, který umožní vyztužení a posouzení betonových detailů jakýchkoli topologií vystavených jakémukoli zatížení. V roce 2016 jsme se spojili se špičkovým vědeckým týmem z ETH Zurich, abychom společně vyvinuli aplikaci IDEA StatiCa Detail. Nová verze přináší mnohá vylepšení na úrovni numerického řešiče, materiálových modelů a výstupního protokolu.

Spočítejte včerejší odhady s IDEA StatiCa!

Posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP)

Posudky na mezní stav použitelnosti (MSP) jsou nyní plně implementovány. Umožní tedy úplné posouzení jak standardních, tak nestandardních betonových detailů, stěn apod. Abychom mohli začít s posudkem MSP, musíme správně nadefinovat zatížení. Nově uvidíte u každé kombinace zatížení přepínač typu mezního stavu (MSÚ/MSP). Dílčí součinitele vstupující do kombinací je možno nastavit kliknutím na pero vedle kombinačního předpisu.

Omezení napětí

Kontrola omezení napětí u MSP je prováděna jak pro charakteristickou, tak pro kvazistálou kombinaci, s ohledem na limitní hodnotu napětí v betonu i ve výztuži. Rozdíl mezi MSÚ a MSP (omezení napětí) je v uvažované kombinaci a hodnotě zatížení.

Šířka trhlin

Šířka trhlin má zásadní vliv na trvanlivost konstrukcí. V modelu implementovaném v IDEA StatiCa Detail jsou schovány hned dva modely, tudíž budete schopni posoudit jak krátkodobé, tak dlouhodobé účinky zatížení s ohledem na dotvarování.

Průhyb

Kontrola průhybu využívá stejný přístup, jako při posouzení šířky trhlin. Jsou použity dva různé modely k vyhodnocení jak krátkodobého, tak dlouhodobého průhybu. Na správném vykreslení průhybu určitých typů detailů v aplikaci ještě stále pracujeme (u průběžných částí prvků nejsou jasně určeny okrajové podmínky a referenční rovina).

Vyztužování přes více prvků

V rámci zjednodušování procesu zadávání výztuže jsme přidali možnost definovat skupinu prutů vedoucích kolem hran více prvků modelu současně. Jakmile vyberete tuto možnost vyztužování, ve scéně se objeví čísla hran jednotlivých prvků, které pomohou s definicí polohy výztuže.

Poloměr zaoblení výztuže

Při definování skupiny prutů jako křivek, případně pomocí sledovaných hran prvku, jsou automaticky vytvořeny ohyby v rozích. Základní nastavení těchto ohybů je možno změnit v Nastavení (pro výztuž o průměru do 16 mm včetně je ohyb čtyřnásobkem průměru, pro výztuž větší je to pak sedminásobek), případně ručně pomocí ikony pera.

Výkaz materiálů – 2D DXF export

Nově je možné exportovat veškerou zadanou betonářskou výztuž do 2D DXF souboru.

Jakmile export provedeme, můžeme DXF soubor otevřít a prohlédnout si tvar detailu a jednotlivé skupiny prutů rozdělené do samostatných vrstev.

Protokol

Výstupní protokol nyní obsahuje možnosti, které již znáte z jiných aplikací IDEA StatiCa: možnost řadit jednotlivé oddíly snadno ve stylu „uchop a pusť“, zapnout a vypnout jednotlivé oddíly či přidat popis a text k jednotlivým projektům (najdete v Souhrn projektu – Oblasti diskontinuit stisknutím tlačítka pera). Nastavení protokolu lze uložit a znovu použít v dalších projektech pomocí tlačítek v horním pásu karet.

Vylepšení importu z DXF

Při načtení prutu z DXF souboru je nyní zohledněna tloušťka čáry, která pak definuje průměr výztuže. IDEA StatiCa Detail načítá také zaoblené části křivky, které jsou pak v pozadí dále diskretizovány (základní poloměr těchto ohybů je 0). Pokud však načítáme křivky bez zaoblení, můžeme ohyby definovat pomocí tohoto parametru v Nastavení přímo v IDEA StatiCa Detail.

BIM propojení (Detail)

IDEA StatiCa Detail pracuje jako samostatná aplikace, ve které můžete zadat topologii přímo od začátku. Často je však výhodnější využít model, který již vznikl v jiné aplikaci. Vzhledem k tomu, že IDEA StatiCa Detail je ještě velmi mladá aplikace, většina BIM propojení je teprve ve vývoji. Již nyní ale můžete využívat propojení s IDEA StatiCa Beam a IDEA StatiCa BIM.

Propojení s IDEA StatiCa Beam

  • Fáze výstavby

Průvodce nyní umožňuje export nosníku s ohledem na jednotlivé fáze výstavby. Obsahuje seznamovou nabídku, pomocí které vyberete požadovanou fázi, čímž se objeví příslušné kombinace, které se budou exportovat. Účinky předpětí jsou importovány jako bodové zatížení, avšak předpínací výztuž v modelu nebude. Její účinky budou reprezentovány odpovídajícími vnitřními silami.

  • Spřažené průřezy

Spřažený betonový průřez je nyní možné exportovat do IDEA StatiCa Detail. Jednotlivé části průřezu jsou přiřazeny k příslušným fázím výstavby tak, jak je vyberete podle postupu z předchozího odstavce. Pokud průřez obsahuje spřaženou desku, objeví se v Detail modelu.

Další změny

Nová struktura zkušebních a akademických verzí

  • Zkušební verze

Zavedli jsme nový přístup ke zkušebním licencím. 14-denní zkušební aktivační kód je automaticky poslán každému žadateli po vyplnění formuláře na webové stránce IDEA StatiCa (www.ideastatica.cz). Uživatelé mohou aktivovat pouze jednu zkušební licenci na jednom příslušném počítači. Pozadí protokolu a 3D scény je opatřeno vodoznakem. Navíc je na horní liště okna zobrazeno počitadlo zbývajících dní do vypršení zkušební licence.