Novinky k verzi IDEA StatiCa Detail 9.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

Jsme velice rádi, že vám můžeme představit vylepšení IDEA StatiCa verze 9.1. Z velkého množství vašich podnětů k vylepšení a připomínek jsme vybrali ty nejlepší.

Již řadu let se zabýváme vývojem programu, který umožní vyztužení a posouzení betonových detailů jakýchkoli topologií vystavených jakémukoli zatížení. V roce 2016 jsme se spojili se špičkovým vědeckým týmem z ETH Zurich, abychom společně vyvinuli aplikaci IDEA StatiCa Detail. Tato verze přináší další verzi tohoto revolučního nástroje a materializuje naši práci na jedinečném solveru, materiálových modelech, grafickém rozhraní a výstupních protokolech.

Verze 9.1 umožňuje návrh a posouzení nejen detailů nosníku a stěn, ale i rámových spojů. Pro všechny topologie byla implementována nová prezentace výsledků. Existuje nový typ ukotvení výztuže - dokonalé ukotvení. IDEA StatiCa Detail nyní umožňuje komplexní posudek nejen dle Eurokódu, ale i dle ACI. Spolu s ETH publikujeme několik ověřovacích studií ohledně bezpečnosti a spolehlivosti IDEA StatiCa Detail. Pro vysvětlení předpokladů a metod používaných v IDEA StatiCa Detail jsme vytvořili dokument, nazvaný Teoretické základy, který inženýrům umožní plné pochopení tohoto nového přístupu při navrhování betonových detailů. 

Rámové spoje

Rámové spoje jsou jedním z nejpoužívanějších typů detailů (oblasti nespojitostí) v betonových konstrukcích. Software poskytuje několik šablon, které usnadňují zadání geometrie a zatížení.

Nyní existuje mnoho variant 2D rámových spojů. Přidání levého nebo pravého nosníku jedním kliknutím, náběhy, otvory a mnoho dalších funkcí jsou implementovány, stačí jen vyzkoušet.

Jako doplněk jsme použili šablony rámových spojů, které pokryjí i modely konzol, a proto je můžeme najít v tomto průvodci pod tímto typem detailů. Výhodou tohoto přístupu je interakce vnitřních sil sloupů s účinkem zatížení na konzolu. Jak bylo uvedeno výše, jednostranná nebo oboustranná konzola je jen otázkou jediného kliknutí.

ACI (American Concrete Institute)

Nová verze softwaru nyní umožňuje posudky betonových detailů dle americké normy i s použitím adekvátních předdefinovaných materiálů.

Dokonalá soudržnost

Nový typ kotvení výztuže přináší možnost ukončení výztuže s koncem prvku a zajištění dokonalé vazby mezi oběma materiály. Díky této skutečnosti je realizována menší kotevní délka, která zajišťuje přenášení kotevní síly na začátku a na konci výztuže. Díky této skutečnosti je realizována menší kotevní délka, která zajišťuje přenášení kotevní síly na začátku a na konci výztuže.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Nová legenda v rámci souhrnného přehledu přináší uživatelsky přívětivější zobrazení napětí v betonu a výztuži.

Legendy pro využití šířky trhliny a omezení napětí získaly nový vzhled se třemi barvami, kde zelená ukazuje využití na 90%, žlutá 90 až 100% a červená nad 100%. Zobrazení využití okolo výztuže obdrželo příjemnější vzhled. Intenzita barvy podél výztuže ukazuje velikost šířky trhliny.