Nevyvážené síly po importu z BIM propojení

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud použijeme přenos dat mezi FEA programy a IDEA StatiCa pomocí BIM propojení, algoritmus přebírá hodnoty vnitřních sil v uzlu pro zvolené zatěžovací stavy, kombinace nebo třídy výsledků. Potom, co proběhne import vnitřních sil, musí z podstaty pravidel mechaniky v každém uzlu nastat stav rovnováhy. Někdy je ale po dokončení importu rovnováha porušena.

Porušení rovnováhy vnitřních sil v uzlu může nastat v těchto případech:

Případ: Do uzlu konstrukce byla zadána osamělá síla. Z pozice osamělé síly není zřejmé, na kterém prutu působí, a proto ji nelze zahrnout do analýzy.

Řešení: Nepoužívejte v globální analýze osamělé síly v uzlu. Pokud je přece jen použijete, je nutné je v IDEA StatiCa Connection přidat ručně na některý prut jako normálovou nebo posouvající sílu.


Případ: Do uzlu je připojen prut, který nemá jako materiál nastavenu ocel. Obvykle se jedná o betonové nebo dřevěné pruty. Takovýto prut není zahrnut do modelu styčníku a jeho vnitřní síly jsou ignorovány.

Řešení: Betonový prut nahraďte základovým blokem a vymodelujte kotvení.


Případ: Uzel styčníku je součástí desky nebo stěny (zpravidla betonové). Deska nebo stěna nejsou zahrnuty do modelu styčníku a jejich vnitřní síly jsou ignorovány.

Řešení: Betonovou desku (stěnu) nahraďte základovým blokem a vymodelujte kotvení.


Případ: Uzel styčníku je součástí desky nebo stěny (zpravidla betonové). Deska nebo stěna nejsou zahrnuty do modelu styčníku a jejich vnitřní síly jsou ignorovány.

Řešení: Přidejte tyto pruty do seznamu prutů styčníku.


Případ: V zatížení je seismický stav. Nerovnováha je způsobena podstatou použité metody výpočtu pomocí rozvoje do vlastních stavů. V seismických stavech se hodnoty jednotlivých vnitřních sil počítají pomocí odmocniny součtu mocnin a proto jsou vždy kladné a takto jsou také importovány.

Řešení: Uživatel musí sám zhodnotit, jestli lze vliv nerovnováhy akceptovat.