Ongebalanceerde krachten uit BIM link import

Dit artikel is ook beschikbaar in

Wanneer u een BIM-koppeling gebruikt om gegevens van FEA-programma's naar IDEA StatiCa te laden, vindt het algoritme de waarden van geselecteerde belastinggevallen/combinaties/klassen in het knooppunt en voert het de invoer van krachten uit. Gezien de wet van de mechanica moet het evenwicht van de interne krachten in de knoop aanwezig zijn. Helaas wordt het evenwicht na de import soms niet bereikt.

Ongebalanceerde knoopkrachten na de import naar IDEA StatiCa kan in de volgende gevallen optreden:

Casus: Er wordt een puntlast geplaatst in deknoop die is geïmporteerd in IDEA StatiCa. De software kan niet detecteren welke staaf deze puntkracht moet overbrengen en wordt daarom niet meegenomen in het rekenmodel.

Oplossing: gebruik geen puntkrachten in globale analyse. Indien nodig moet de kracht handmatig worden toegevoegd aan een geselecteerd element als een normaal- of dwarskracht.


Casus: Belaste, niet-stalen (meestal hout of beton) element is verbonden met de geïmporteerde knoop. Een dergelijke staaf wordt niet in aanmerking genomen in de analyse en zijn interne krachten worden genegeerd in de analyse.

Oplossing: Vervang het betonelement door een betonpoer met ankers.


Casus: De knoop is een onderdeel van een plaat of een muur (meestal van beton). De plaat of de muur maakt geen deel uit van het model en de interne krachten worden genegeerd.

Oplossing: Vervang de betonplaat of muur door een betonpoer en ankers.


Casus: Sommige staven zijn verbonden met het geïmporteerde knooppunt via rigid links. Dergelijke staven zijn niet opgenomen in het model en hun interne krachten worden genegeerd.

Oplossing: voeg deze staven handmatig toe aan de lijst met verbonden staven.


Casus: Er is een seismische belasting in het constructiemodel. De onbalans wordt veroorzaakt door de aard van de veelgebruikte rekenmethode. In seismische toestanden worden de waarden van individuele interne krachten berekend met behulp van de vierkantswortel van de som van machten en daarom zijn ze allemaal positief, en op deze manier worden ze ook geïmporteerd.

Oplossing: De gebruiker moet overwegen of het effect van de onbalans kan worden geaccepteerd.

Gerelateerde artikelen

Import van lasten uit FEA software