Návrh předpětí v oblastech diskontinuit

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nejen specialisté na mostní konstrukce se setkávají s předpjatým betonem a využívají jeho výhod při překonávání velkých rozpětí, přes hluboká údolí nebo řeky. Ale také stavební inženýři pozemních staveb se stále častěji setkávají s návrhem vzdušných, otevřených prostor s minimálním počtem sloupů.

To vede k návrhu nosníků s velkým rozpětím, kde řešení železobetonového nosníku přestává být ekonomické. Výhodnější je použít předpjatý beton, který umožňuje návrh nosníků s menšími rozměry průřezu.

Díky inovativní a pokročilejší metodě CSFM (Compatible Stress Field Method) mohou statici provádět návrh a posouzení předpjatých betonových konstrukcí včetně oblastí diskontinuit, jako jsou například otvory, náběhy, ozuby nebo kotevní oblasti. Na závěr získají přehledný protokol s kompletními posudky dle mezního stavu únosnosti.

Návrh předpětí v oblastech diskontinuit

Uživatelé mohou nyní do svých projektů v aplikaci IDEA StatiCa Detail vkládat předpínací kabely. Díky tomu je návrh předpjatého prvku mnohem efektivnější, protože si již nemusí manuálně dopočítávat ekvivalentní účinky od předpětí jako doposud. Jednoduše stačí zadat zatěžovací stav s předpětím a možnost přidání předpínacího kabelu se stane aktivní.

Návrh předpětí v oblastech diskontinuit
Návrh předpětí v oblastech diskontinuit

Je možné zvolit jak předem předpjatý, tak dodatečně předpjatý kabel. Dráhu předpínacího kabelu můžete do programu nahrát pomocí importu z DXF.

Návrh předpětí v oblastech diskontinuit

V současné době lze zadat pouze soudržné předpínací kabely a je prováděn pouze posudek na mezní stav únosnosti. Byla také přidána nová knihovna materiálu pro předpínací kabely.

Návrh předpětí v oblastech diskontinuit

Ztráty předpětí je potřeba definovat ručně. Předpínací kabely mohou být modelovány pouze pro celé konstrukce. Funkcionalita předpjatý kabel není podporována pro části konstrukce (oříznuté či zkrácené nosníky).

Návrh předpjatých betonových prvků je k dispozici v edici Prestressing Enhanced.