Jak změnit typ výpočtu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku se dozvíte o všech možnostech změny typu analýzy v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Kromě toho se dozvíte o analýzách implementovaných v softwaru, abyste věděli, které vybrat, abyste získali správné odpovídající výsledky.

Typ analýzy lze v aplikaci IDEA StatiCa Connection definovat dvěma způsoby. Podívejme se na ně.

  1. Nastavení položky přípoje
  2. Nastavení projektu

1. Nastavení položky přípoje

Typ analýzy (spolu s názvem a popisem modelu) lze změnit přímo v aplikaci pomocí nastavení položky přípoje v mřížce vlastností na pravé straně hlavního grafického okna.

Jak změnit typ výpočtu

Nastavení lze měnit kdykoli během procesu modelování a jsou použita pro konkrétní přípoj, se kterým pracujete.

2. Nastavení projektu

Druhou možností je vybrat záložku Projekt na horním pásu.

Poté vyberte položku Informace a v tabulce Položky projektu vyberte preferovaný typ analýzy pro příslušný přípoj.

Jak změnit typ výpočtu
Jak změnit typ výpočtu

Nastavení lze měnit kdykoli během procesu modelování a jsou použita pro konkrétní položku, se kterou pracujete.

V této části můžete také kopírovat položky a nastavit různé typy analýzy pro jednotlivé přípoje.

Zkratky znamenají:

EPSNapětí/přetvoření (odezva přípoje na použité návrhové zatížení, volitelná analýza boulení)

STVýpočet tuhosti (rotační/osová tuhost zvoleného prutu)

CDKapacitní návrh (posouzení nedisipativních přípojů pro seizmický návrh. Přípoj je navržen na maximální únosnost připojeného prutu)

DRNávrhová únosnost styčníku (poměr mezi návrhovým zatížením a maximálním zatížením je stanoven pro celý styčník)

FAT Únava

FIR Požární odolnost

HT - Vodorovná vazba

Související články

Změny ve stromu entit