Jak vymazat nastavení a dočasné soubory IDEA StatiCa

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nastavení aplikací a dočasné soubory IDEA StatiCa se vytvářejí jak v okamžiku instalace softwaru,tak i při používání jednotlivých aplikací.

Dočasná data pro IDEA StatiCa se nacházejí v systémové složce Windows. Smazáním těchto dat můžete odstranit/obnovit výchozí nastavení aplikací nebo uvolnit místo na disku. To se hodí, když máte např. potíže s viditelností oken některých aplikací (např. po odpojení druhé obrazovky) nebo se vám nashromáždilo příliš moc dat z projektů.

Vymazání uživatelského nastavení

Tyto data obsahují informace, jako jsou:

  • nastavení jazyka
  • výchozí systém a kód jednotky
  • velikost a umístění oken aplikace
  • definované barvy
  • dočasná data modelu

Soubory a složky s daty můžete odstranit a obnovit tak výchozí nastavení po instalaci buď vymazáním této složky:

C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\IDEA_RS

Nebo příkazem Reset settings to default z nabídky Start ve složce IDEA StatiCa. Po otevření dialogového okna potvrdíte obnovení zadáním písmena Y a Enter. Poté stisknutím libovolné klávesy na klávesnici dialogové okno zavřete.

Poznámka: Tato akce obsahuje také dočasná data projektů (složka TempWS), viz následující text.

Smazání dočasných dat projektů

Tato data obsahují dočasné informace o rozpracovaných projektech. Tato data se ukládají proto, aby vám umožnila rychlejší interakci s modely v aplikaci a slouží také jako záloha, pokud se něco pokazí a aplikace spadne.

Tato data můžete odstranit a vyprázdnit tak místo na disku smazáním pouze této složky:

C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS.

Tato akce neovlivní žádná nastavení (viz předchozí text).

Poznámka: Obnovení/vymazání nastavení a dočasných dat nelze vrátit zpět.