Jak poznám, že IDEA StatiCa Connection je bezpečná aplikace?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Soudobé aplikace jsou založeny na komponentní metodě, což je naprosto v pořádku, ale nevýhodou této metody je, že pro každý styčník je třeba ručně vytvořit nový model. Nevýhodou je složitost vytvoření správného komponentního modelu pro danou topologii styčníku.

IDEA StatiCa přináší novou metodu CBFEM, která kombinuje komponentní metodu a metodu konečných prvků. Díky tomu můžeme spočítat napětí a síly v komponentách pomocí konečných prvků a každou komponentu posoudit dle daných vzorců normy obdobně jako při použití komponentní metody.

CBFEM

Jelikož jsme přišli s novým způsobem posudků ocelových styčníků, dbali jsme na důsledné provedení verifikačních a validačních studií již od počátku zavedení této metody.

Prvním krokem testování metody a aplikace byl přepočet stovek standardních, normou doporučených styčníků jak pro EC, tak pro AISC a další normy.

Obecné styčníky

V dalším kroku jsme prováděli pracné studie jednotlivých komponent pomocí FEM programů a porovnávali jsme výsledky s aplikací IDEA StatiCa Connection.

Porovnání

Ve třetím kroku jsme prováděli laboratorní testy. Opět se stejným výsledkem. Univerzitní týmy z ČVUT a VUT se tomuto testování věnovaly více než 3 roky.

Verifikace CBFEM

V průběhu posledních let jsme publikovali velké množství vědeckých článků, srovnávacích studií a navíc jsme vydali knihu, která shrnuje všechny zmíněné aktivity.

Kniha o CBFEM

Pokud se chcete dozvědět o verifikacích více, pokračujte zde.