Jak používat operaci Negativní těleso

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Operaci Negativní těleso lze společně s operací Ořez použít k tvarování a ořezání ocelových prvků a plechů.

To umožňuje přidat virtuální prvek libovolného průřezu, tedy buď standardní průřez z katalogu, nebo jen obecný plech, nebo také uživatelsky definovaný a importovaný průřez.

Negativní těleso je zobrazeno ve 3D scéně jako výztužný prvek a lze ho použít k vyříznutí jakékoli části prvků, výztužných prvků a plechů, které se s negativním tělesem protínají.