Jak používat operaci Negativní těleso

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Operaci Negativní těleso lze společně s operací Řez použít k tvarování a ořezání ocelových prvků a plechů.

To umožňuje přidat virtuální prvek libovolného průřezu, tedy buď standardní průřez z katalogu, nebo jen obecný plech, nebo také uživatelsky definovaný a importovaný průřez.

Negativní těleso

Negativní těleso je zobrazeno ve 3D scéně jako výztužný prvek a lze ho použít k vyříznutí jakékoli části prvků, výztužných prvků a plechů, které se s negativním tělesem protínají.

Negativní těleso

3D scéna po použití operace Řez

Negativní těleso

Podívejte se na video, kde najdete podrobnější vysvětlení.

Pokud potřebujete přidat odsazení k více prutům kolem jednoho objektu, například sloupce, nemusíte pro každý z nich ručně nastavovat operaci řezu. Místo toho použijte operaci Negativní těleso k definování hranic odsazení a nastavte jednu operaci řezu. Tuto pak zkopírujte pro všechny ostatní pruty.

Negativní těleso

Související články

Novinky k verzi IDEA StatiCa Steel 10.1

Jak zadat obecný průřez