Novinky k verzi IDEA StatiCa Steel 10.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

S radostí Vám představujeme novou verzi aplikací IDEA StatiCa 10.1. Tato verze přináší mnoho vylepšení a nových funkcí pro zefektivnění a zrychlení práce v programech IDEA StatiCa.

Pro zrychlení celého procesu jsme zavedli novou funkci pro hromadný výpočet, která umožní uživateli analyzovat všechny položky projektu v jednom kroku. Přidali jsme zbrusu novou výrobní operaci negativní těleso pro snadnější ořezy prvků anebo vylepšení pro tvorbu sítě prvků styčníků z dutých profilů. Představíme i nový typ analýzy zahrnující geometrickou nelinearitu uzavřených průřezů (GMNA).

Pro každodenní práci je velice důležité BIM propojení, my si to uvědomujeme, a proto jsme věnovali hodně úsilí vylepšení IDEA StatiCa BIM linků a dopracování IDEA Open Model (IOM) protokolu. Tento veřejně dostupný API protokol může být použit pro tvorbu propojení mezi aplikacemi IDEA StatiCa a jakýmkoliv FEM nebo CAD softwarem.

Potřebovali jste někdy exportovat styčník z Tekla Structures, ale neměli jste aktivní licenci aplikace IDEA StatiCa na stejném počítači? Nyní můžete zdarma používat plugin pro export z Tekla Structures, Advance Steel a Revit. Tato změna je velice důležitá pro jednodušší spolupráci mezi konstruktérem a statikem.

Doporučujeme vyzkoušet naši novou aplikaci IDEA StatiCa Member. Tato aplikace je nyní dostupná jako BETA verze a slouží k posouzení stabilitních úloh ocelových prvků.

Doufáme, že se Vám všechny nová vylepšení budou líbit a těšíme se, že uslyšíme Vaši zpětnou vazbu k naším aplikacím.

Calculate yesterday’s estimates!

 

Instalace a licencování

Instalace IDEA StatiCa verze 10.1 nyní nově zachová i původní verzi 10.0. Uživatel může mít tedy dostupné obě verze a zachovat si tak lepší kontrolu nad přechodem k novější verzi. .

Od září 2019 nebude poskytována podpora operačnímu systému Windows 7.

Verze 10.1 nevyžaduje žádnou změnu licence nebo jiné zásahy od uživatele, stačí stáhnout instalační balíček a spustit instalaci.

Jediná licence – IDEA StatiCa 10.1 může být stažena na všech počítačích jednoho uživatele ( sdílení licencí s ostatními uživateli je zakázána dle EULA – žádné změny oproti předchozí verzi nejsou)

Síťová licence – IDEA StatiCa 10.1 musí být umístěna na všech počítačích dle počtu zaplacených sedadel.

 

Změny LCS ve verzi 10.1

Abychom mohli dále rozvíjet aplikaci, bylo nutné upravit lokální souřadnicový systém (LCS) některých prvků a plechů. Tato změna může ovlivnit výrobní operace navázané na dotčené prvky/plechy. IDEA StatiCa Connection v takovémto případě zobrazí po otevření souboru vytvořeného ve starší verzi varovnou hlášku s vypsanými položkami projektu a prvky, kterých se tato změna LCS týká. Ve většině případů se jedná o prvky, jejichž průřez byl vytvořen s pomocí funkce zrcadlení.

Aby byla zachována kompatibilita projektů, na kterých uživatel stále pracuje, může pokračovat v práci ve verzi 10.0 (obě verze je možné mít nainstalovány zároveň). Po uložení projektu v novější verzi však už soubor nelze otevřít ve verzi dřívější.

Online prohlížeč projektů (cloud Viewer) dostupný na stránkách IDEA StatiCa je nastaven vždy na nejnovější verzi aplikace.

IDEA StatiCa Connection

Hromadný výpočet

Nová funkce pro hromadný výpočet všech položek je nyní k dispozici v menu Projektu.

Všechny dříve připravené položky, včetně různých druhů analýz, mohou být spočítány v jednom kroku pomocí příkazu ,,Spočítat vše“.

Nová výrobní operace: Negativní těleso

Výrobní operace s názvem negativní těleso byla implementována pro definování pomocného prvku-tělesa,

který umožní další návazné použití, jako například ořez. Negativní těleso může být například použito pro odebrání kolidujících částí prvků nebo pro vytvoření nepravidelných otvorů.

Níže vidíme příklad použití výrobní operace Negativní těleso společně s operací Ořez prvku pro vytvoření otvoru v nosném prvku dutého průřezu.

Pomocný prvek (Negativní těleso) a vytvoření otvoru v nosníku.

Geometricky nelineární analýza (GMNA)

U nosníků z dutých průřezů nově provádíme geometricky nelineární analýzu. Geometricky nelineární analýza (GMNA) je důležitá pro posouzení styčníků z dutých profilů a má vliv na celkovou únosnost celého styčníku. GMNA je automaticky zapnuta u všech nových projektů vytvořených ve verzi 10.1 pokud je nosnému prveku přiřazen dutý průřez. Projekty vytvořené v předchozích verzích si zachovávají své původní nastavení a je pouze na uživateli, zdali se rozhodne projekt přepočítat i pomocí GMNA analýzy.

Geometrický lineární analýza styčníku s dutým průřezem.

Geometrický nelineární analýza styčníku s dutým průřezem.

Všechny verze CBFEM metody do 10.0 používaly materiálově nelineární analýzu (MNA elasticko-plastický pracovní diagram materiálu). Toto řešení je dostatečné pro většinu řešených úloh. Pro styčníky z dutých profilů, anebo prvky se štíhlými průřezy může osamělé namáhání způsobit významné změny ve tvaru průřezu, které mají velký vliv na výslednou únosnost. Proto jsme vyvinuli přesnější typ analýzy (GMNA), který dokáže postihnout tyto úlohy zohledněním geometrické nelinearity. Numerický model jsme verifikovali pomocí pokročilých výpočetních modelů softwarů ABAQUS a ANSYS.

GMNA změní výsledky tak, aby se blížily reálnému chování (přestože se nemusí blížit výsledkům normových výpočtů). Tento fakt může způsobit, že pro styčník vytvořený ve verzi 10.0 nebo nižší verzi a přepočítaný ve verzi 10.1 pomocí GMNA, se výsledky budou lišit. Obecně lze říci, že výsledky budou méně konzervativní pro prvky namáhané tahem a více konzervativní pro prvky namáhané tlakem.

Je možné, že posudky styčníků provedené v dřívějších verzích, zvláště pokud se pohybovaly na hranici normové únosnosti, nevyhoví normovým posudkům po přepočtu ve verzi 10.1. V tomto případě doporučujeme pečlivě vyhodnotit rozdíly v chování jednotlivých modelů a případně konzultovat situaci s konzultantem IDEA StatiCa.

Vylepšení tvorby sítě pro prvky s dutými průřezy

V předešlých verzích docházelo při tvorbě sítě konečných prvků přiléhajících ořezanému okraji oválných profilů ke tvorbě velikostně nerovnoměrných prvků, což vedlo k vysokým maximálním hodnotám a lokálním špičkám napětí zejména na trojúhelníkových elementech. Vylepšený proces tvorby sítě konečných prvků vytvoří rovnoměrnější síť v okolí průsečíku nosníků, což vede k lepším výsledkům.

Ruská norma – posouzení betonu v tlaku

Posudky dle národní ruské normy (SP) byly představeny v minulé verzi. Nyní jsme implementovali další část v podobě posouzení základového bloku v tlaku dle normy SP 63.13330.2012, čl. 8.1.44.

Posouzení betonu v tlaku v ruské normě.

Čínská norma

Posudky dle čínské národní normy (GB) pro styčníky ocel-ocel můžete nyní provést v aplikaci Connection. Posudky pro šrouby, předpjaté šrouby a svary dle normy GB 50017, a to včetně konstrukčních zásad pro šrouby. U kotvení je posouzen betonu v tlaku.

Typické třídy oceli, šroubů a průřezy jsou zahrnuty v příslušných knihovnách.

Čínská norma a standartní čínské průřezy.

IDEA StatiCa BIM

Vložili jsme hodně úsilí do vylepšení BIM propojení. Verze 10.1 přináší kompatibilitu s novými FEM a CAD aplikacemi dle tabulky níže:

IDEA StatiCa Connection
AplikacePodporovaná verze
Advance Design2019, 2020
AxisVMX5 2c
ETABS17.0.1, 18.0.2
Midas Civil + Gen2019, 2020
Revit2019, 2020
RFEM5.19. 5.20
Robot Structural Analysis2019, 2020
RSTAB8.19, 8.20
SAP200020.2.0, 21.0 není podpporována, 21.1.0
SCIA Engineer18.1, 19.0
STAAD.Pro V8i20.07.11.70
Tekla Structural Designer2018i, 2019
Consteel12, 13
SCADAPro17
Modest8
  
Advance Steel2019, 2020
Tekla Structures2018, 2018i, 2019

*Pro aplikace Robot Structural Analysis, RFEM, SAP 2000 a ETABS verze IDEA StatiCa 10.1 podporuje pouze přímý export pomocí funkce Code-check manager. Export celého modelu do aplikace IDEA StatiCa BIM již není možný. Export celého modelu do aplikace IDEA StatiCa BIM již není možný.

Vylepšení exportu z Tekla Structures

Výrobní operace Negativní těleso implementovaná do IDEA StatiCa Connection přináší také vylepšení pro export z Tekla Structures.

Veškeré správně vytvořené otvory do nosníků v Tekla Structures jsou nyní exportovány do IDEA StatiCa Connection.

Vylepšení exportu z Advance Steel

Výrobní operace Negativní těleso implementovaná do IDEA StatiCa Connection přináší stejné vylepšení i pro export z Autodesk Advance Steel. Veškeré správně vytvořené otvory do nosníků v Advance Steel pomocí příkazu Element contour-UCS jsou nyní exportovány do IDEA StatiCa Connection.

IDEA Open Model (IOM) API

Pro zájemce o napojení k programu IDEA StatiCa jsme vylepšili IDEA Open Model (IOM) rozhraní. Toto veřejně dostupné API může být použito pro vytvoření propojení mezi aplikacemi IDEA StatiCa a ostatním FEM nebo CAD softwarem.

Veškeré informace a zdrojové soubory, příklady a další jsme umístili na GitHub server. Fórum může být použito k řešení případných problémů s implementací IDEA StatiCa IOM třetími stranami.

https://github.com/idea-statica

IDEA StatiCa Viewer

Nové možnosti pro konstruktéry bez licence k produktům IDEA StatiCa

Potřebovali jste někdy exportovat styčník z Tekla Structures, ale neměli jste aktivní licenci aplikace IDEA StatiCa na stejném počítači? Nyní můžete získat zdarma plugin pro export z programů Tekla Structures, Advance Steel a Revit.

Pomocí pluginu mohou všichni konstruktéři bez licence IDEA StatiCa exportovat styčník do online aplikace Viewer a stáhnout si .ideaCon projekt, který pak mohou bez omezení zaslat statikovi k dalšímu zpracování.

Export z programu Tekla Structures a Revit

Na pásu karet je k dispozici karta IDEA StatiCa se dvěma příkazy:

  • Code-check manager – toto je standartní příkaz pro práci s desktopovou instalací IDEA StatiCa (placená verze). Umožňuje pracovat s více styčníky najednou, synchronizovat modely, atd.
  • Viewer – nový příkaz pro export jakéhokoliv styčníku do online aplikace IDEA StatiCa Viewer. Tento plugin je zdarma, tzn. že nevyžaduje platnou licenci IDEA StatiCa. Plugin může být stažen ze stránky IDEA StatiCa nebo z Tekla Warehouse (Autodesk AppStore).

Export z Advance Steel

V programu Advance Steel je IDEA StatiCa volána pomocí příkazů v příkazové řádce.

CONUI – spouští Code-check manager. Toto je standartní příkaz pro práci s desktopovou aplikací IDEA StatiCa (placená verze). Umožňuje pracovat s více styčníky najednou, synchronizovat modely, atd.

Navíc bylo implementováno šest nových příkazů pro export styčníku do online aplikace IDEA StatiCa Viewer. Tento plugin je zdarma, tzn. že nevyžaduje platnou licenci IDEA StatiCa. Plugin může být stažen ze stránky IDEA StatiCa nebo z Autodesk App Store. Příkazy se liší dle požadované návrhové normy:

  • CONEXPORT-EN
  • CONEXPORT-AISC
  • CONEXPORT-CISC
  • CONEXPORT-AS
  • CONEXPORT-SP
  • CONEXPORT-GB

Export projektu z Vieweru

V aplikaci IDEA StatiCa Viewer přibyl příkaz pro export – stažení projektu IDEA StatiCa (.ideaCon). Exportovaný .ideaCon soubor lze otevřít v desktopové aplikaci IDEA StatiCa.

Tento příkaz lze najít přímo v hlavním pásu karet, vedle exportu do 3D dwg souboru.