Import chybějících svarů

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Tato funkce umožňuje automaticky nalézt a přidat chybějící svary během importu z CAD aplikací. Jedná se o svary, které možná byly špatně exportovány nebo vůbec nebyly ve výkresu zadány. 

Takto přidané svary naleznete ve stromu výrobních operací pojmenované jako “chybějící svar”.

Dostupné v edici Expert i Enhanced.