Concrete damage model

Protože je beton považován za kvazi-křehký materiál, který je doplněn téměř vždy betonářskou výztuží, je jeho chování dle materiálového diagramu do určité míry elastické.  

Od stanovené meze přibližně 40 % válcové pevnosti betonu v tlaku se chová nelineárně. Materiálový model Concrete damage představuje chování betonu v plastické části diagramu betonu. Jestliže použijeme tento model v midas Civil je nutné nastavit jeho chování nejen v tlaku, ale i v tahu, a to pomocí křivky neelastického napětí a přetvoření. 

Míru porušení betonu určuje tzv. Damage factor, který se od vrcholu diagramu napětí, kde model nabývá maxima až po úplné rozdrcení betonu, kde je maximální přetvoření, zvětšuje.

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.