Concrete damage model

Protože je beton považován za kvazi-křehký materiál, který je doplněn téměř vždy betonářskou výztuží, je jeho chování dle materiálového diagramu do určité míry elastické.  

Od stanovené meze přibližně 40 % válcové pevnosti betonu v tlaku se chová nelineárně. Materiálový model Concrete damage představuje chování betonu v plastické části diagramu betonu. Jestliže použijeme tento model v midas Civil je nutné nastavit jeho chování nejen v tlaku, ale i v tahu, a to pomocí křivky neelastického napětí a přetvoření. 

Míru porušení betonu určuje tzv. Damage factor, který se od vrcholu diagramu napětí, kde model nabývá maxima až po úplné rozdrcení betonu, kde je maximální přetvoření, zvětšuje.