Čemu se vyhnout u názvů entit

Protože program Midas Civil pracuje na pozadí s textovými soubory, pracuje s nimi tedy i import do programu IDEA StatiCa BIM. Pro oddělovače souřadnic a názvů entit se užívá zejména čárek a pro souřadnice jako desetinný oddělovač tečky. Vše je patrné třeba i na mct souboru použitém v tzv. Command shell.

Doporučujeme se vyhnout těmto symbolům: 

  • tečky
  • čárky (doporučujeme nahradit např. podtržítkem _ )
  • diakritická znaménka