Atypický přípoj ztužidlového pole

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Atypický ocelový spoj prutů výztužného pole se sloupem. Stěnový paždík je připojen prostřednictvím šroubované čelní desky, zatímco styčníkový plech ztužidlové trubky je přivařena přímo k paždíku. Model je kompletně řešen v aplikaci IDEA StatiCa Connection.