Aktivace webové licence programu midas Civil

Aktivace webové licence programu midas Civil

Vytvoření uživatelského účtu

Pro spuštění programu je potřeba mít vytvořen uživatelský účet. Každý uživatel používající midas má svůj unikátní účet.

Účet si vytvořite zde - Create Your Midas Account

aktivace licence midas civil

Aktivace licence

 • (1) klikněte na ikonu klíče v obláčku (Register protection Key) v pravém horním rohu aplikace
 • (2) Vyplňte  následující údaje
  • User ID: Vaše uživatelské jméno
  • Password: Vaše uživatelské heslo
  • PKID: Váš licenční kód - 16 místný kód obsahující velká píslena a čísla, ve formátu: ABCDEFGH12345678
  • Pokud jste si ještě uživatelský účet nevytvořili, klikněte na Create New Account a poté na webové stránce Sign up
 • (3) Klikněte na Select Product
 • (4) Vyberte ze seznamu licenci, kterou chcete používat
 • (5) Klikněte na Select All pro zvolení všech možností
 • (6) Potvrďte OK
 • (7) Proveďte kontrolu správnosti nastavení založením nového projektu midas Civil