IDEA StatiCA Excellence Awards 2023

Co byste neměli vynechat před odesláním přihlášky

CO JE POTŘEBA UDĚLAT NEJDŘÍVE?

  •   Ujistěte se, že jste přihlášení do Uživatelského portálu IDEA StatiCa.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE?

  • Všichni uživatelé komerčních a studentských licencí IDEA StatiCa.

KDE SE MŮŽU PŘIHLÁSIT?

  • Registraci odešlete vyplněním registračního formuláře. Jak bylo zmíněno dříve, při vyplňování je třeba být přihlášen.

JAK SPRÁVNĚ ZVOLÍM KATEGORII PROJEKTU?

Definice podle velikosti:

Projekty malého rozsahu: budovy, mosty a jiné konstrukce, které se vejdou do krychle o rozměru 20 x 20 x 20 m.

Projekty velkého rozsahu: budovy, mosty a jiné konstrukce, které se nevejdou do krychle o rozměru 20 x 20 x 20 m.

Kategorie Student: jakýkoliv projekt navržen studenty s použitím IDEA StatiCa

JAKÉ TYPY SOUBORŮ JE TŘEBA NAHRÁT?  

Můžete nahrát soubory z aplikací IDEA StatiCa (.ideaCon, ideaDet a další), .jpg, .jpeg, .svg, .png, .pdf. Maximální velikost jednoho souboru je 10 MB. Můžete nahrát maximálně 10 souborů.

Co mají soubory obsahovat?

1) Půdorys, řez a pohledy na konstrukci
2) Související soubory z IDEA StatiCa
3) Fotografie nebo vizualizace celé konstrukce
4) Volitelně – protokol z aplikací IDEA StatiCa, případně výstřižky z jiných CAD/MKP programů
5) Volitelně - výkres daného prvku / detailu / prvku

JAK VYBEREME VÍTĚZE?

Vítěze vybere mezinárodní porota složená ze statiků, akademiků a specialistů z IDEA StatiCa. Porota zohlední následující kritéria:

  • Míra využití IDEA StatiCa na projektu
  • Úroveň prezentace (popis + kvalita přiložehných souborů)
  • Originalita technického řešení
  • Kreativita inženýra
  • Technická úroveň řešení a celého projektu