Předpjatá monolitická stropní konstrukce vylehčená polystyrenovými bloky

Zbýšov | Česká republika
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Společnosti Trenon a Bestr realizovaly zakázku založenou na předpjaté monolitické stropní konstrukci, která byla vylehčená polystyrenovými bloky.

O projektu

Společnosti Trenon a Bestr realizovali zajímavou konstrukci ve městě Zbýšov nedaleko Brna. Jedná se o předpjatou monolitickou stropní konstrukci, která je vylehčená polystyrenovými bloky. Konstrukce byla betonována na již původní stropní konstrukcí podepřené dočasnými stojkami, která sloužila jako bednění. Stropní konstrukce byla po 28 dnech od vybetonování předepnuta, působí nezávisle na původní stropní konstrukci a je schopna přenášet další stálé a užitné zatížení.

Trasování lan a armování

3D výpočtový model MIDAS

3D roštový model konstrukce použitý při modelování vystihuje všechny aspekty chování během jednotlivých fází výstavby. Jsou použity kloubové nelineární podpory neúčinné v tahu, které umožňují posun a nadzvednutí konstrukce během předpínání.

3D roštový model a deformace uz na konci životnosti konstrukce

BIM model IDEA StatiCa

Model konstrukce je převzatý se všemi vnitřními silami, trasováním kabelů a kombinacemi z programu MIDAS Civil.

Posudky IDEA StatiCa RCS

Konstrukce je dělena do zatěžovacích skupin dle průřezu a délky prvku a tyto skupiny jsou poté následně posouzeny v rozhodujících řezech konstrukce. Posudky jsou provedeny pro všechny fáze výstavby s vlivem reologie a odpovídající pevností betonu a modulem pružnosti.

Omezení napětí ve fázi předpětí

Omezení napětí v době životnosti konstrukce

Použití IDEA StatiCa a MIDAS

Jaké jste zvažovali varianty provedení stropní konstrukce u tohoto projektu?

Jako první variantu jsme zvažovali realizaci spřaženého nosníkového ocelobetonového stropu. Tato varianta byla zamítnuta vzhledem k použitelnosti vůči původní stropní konstrukci, která musela zůstat neovlivněná působením nové stropní konstrukce. Realizace první varianty by nevratně poškodila původní stropní konstrukci svými nadměrnými průhyby. Tato varianta splňuje všechny požadavky a navíc vlastníme patent na tuto technologii.

Proč jste se rozhodli pro předpjatý strop?

Tento typ konstrukce splňoval všechny požadavky na únosnost, a především použitelnost, zejména pak díky omezení průhybu, jež hrál v našem případě hlavní roli. Dále pak byly výrazným rozdílem i náklady: cena jen samotného materiálu u první varianty byla výrazně vyšší než celé provedení varianty druhé.

Jak Vám pomohla IDEA StatiCa a MIDAS Civil?

Program MIDAS Civil spolu s programem IDEA StatiCa nabízí komplexní řešení návrhu a posouzení konstrukce. Midas Civil, jakožto nástroj převážně pro mostní inženýrství, který obsahuje časově závislou analýzu (TDA), která byla velice podstatná u této subtilní konstrukce, nám pomohl přesně vystihnout chování a napjatost. IDEA StatiCa nám velice usnadnila práci při posouzení průřezů ve všech fázích výstavby. Umožnila nám také rychlou optimalizaci a opětovné posouzení průřezů – využili jsme plnou kapacitu navržených průřezu při minimálním množství betonářské výztuže. Varianta předpjaté konstrukce byla o desítky procent levnější než spřažená ocelobetonová deska.

Předpínání monostrandů

O firmě Bestr s.r.o.

Jsme malá stavební firma, která se specializuje na monolitický železobeton. Již od roku 1990 se úspěšně zabýváme zhotovováním stropních konstrukcí na stavbách střední velikosti, na stavbách malých, ale i těch nejmenších. Dále nabízíme novou technologii vylehčování stropních konstrukcí tam, kde vzdálenost podpěr vede na velké tloušťky nosných vodorovných konstrukcí a jejich velké průhyby.

O firmě Trenon s.r.o

Společnost Trenon s.r.o. byla založena v roce 2003. Hlavní činností společnosti je realizace staveb. Za dobu své existence společnost prováděla stavební zakázky různého druhu – novostavby, rekonstrukce, modernizace i rozšíření (přístavby, nástavby) objektů, např. zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, opravy balkonů, rekonstrukce vnitřních prostor, realizace železobetonových konstrukcí – stropů, opěrné zdi atd.