Kotvení membránové konstrukce - Dubaj, SAE

| Wade Design Engineers
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto projektu australské projekční kanceláře Wade Design Engineers, který se realizuje v Dubaji, bylo velmi obtížné řešení složitého styčníku pro kotvení membránové konstrukce.

Projekt

Tento kotevní styčník pro rozměrnou taženou konstrukci představoval zajímavou výzvu. Návrh byl zpočátku připraven za použití ručních výpočtů a softwaru pro textilní struktury, vzhledem k důležitosti tohoto přípoje a působení velkých sil ale projektant potřeboval ještě další spolehlivější posouzení. Proto ho velmi zaujala schopnost IDEA StatiCa posoudit libovolnou geometrii dle různých národních norem.

Úvaz textilní membrány

Detailní výkres styčníku

Řešení 

Styčník byl namodelován v  Tekla Structures. BIM propojení mezi IDEA StatiCa a Tekla Structures poskytlo pohodlný způsob, jak vytvořit geometrii v IDEA StatiCa. Model byl poté navržen tak, aby zahrnoval kotevní šrouby a svary. Do modelu s tahovým zatížením od kabelů a nýtů byly přidány průřezy se zdvojenými plechy a šrouby nadměrné velikosti. IDEA StatiCa poskytla  požadované dílčí posudky  včetně vyhodnocení porovnání koutových versus tupých svarů a dalších optimalizací za pomocí vizuálně bohatých výsledků.

Model v Tekla Structures před importem do IDEA StatiCa

Posouzení v IDEA StatiCa - využití styčníku

Celkové napětí na ocelovém styčníku posouzeném v IDEA StatiCa

Poznatky

V tomto projektu poskytla IDEA StatiCa požadovanou samostatnou kontrolu plus schopnost posoudit koutové svary vs. svary na tupo a další potenciální optimalizace prostřednictvím vizuálně bohatých výsledků. Hlavní výhodou použití IDEA StatiCa v tomto projektu byla možnost navrhnout a zkontrolovat velmi složitý ocelový styčník. Použití propojení BIM s Tekla Structures navíc zvýšilo rychlost a přesnost modelování.

Wade Design Engineers

Wade Design Engineers

Austrálie
Wade Design Engineers je australská inženýrská konzultační firma s mezinárodně uznávanými odbornými znalostmi ve všech aspektech inženýrství. Své služby poskytují na specializovaných trzích v oblasti designu mobilních, obytných i komerčních staveb a průmyslového inženýrství. Detail