Vítězové IDEA StatiCa Excellence Awards 2021

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
První ročník soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards skončil a my s potěšením můžeme představit vítěze. Vybrat je bylo opravdu náročné, protože většina přihlášených projektů byla na velmi vysoké úrovni. Pojďme se na ně podívat blíže a představit čerstvé držitele křišťálových trofejí IDEA StatiCa Excellence Awards 2021.

Do soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards 2021 se se svými projekty zapojilo více než sto inženýrů, včetně několika českých a slovenských.

Členové poroty rozhodně neměli snadný úkol vybrat ty nejlepší. Radili se společně několik dlouhých hodin.

Než si však vítěze představíme, podívejme se blíže na samotnou soutěž.


  • IDEA StatiCa Excellence Awards začala v srpnu a skončila 24. listopadu
  • Projektanti přihlásili celkem 117 projektů 
  • 87 projektů bylo schváleno
  • 17 projektů se dostalo do užšího výběru interního týmu technické poroty
  • Ve dvoukolovém hlasování odborné poroty bylo pečlivě vybráno 7 vítězů
  • 2 vítězné projekty přišly z České republiky


A které jsou tedy vítězné projekty?


Vítěz v kategorii Malé stavby:

Ocel
Projekt: Ocelový prvek spojující dřevěné nosníky, Massachusetts, USA

Projektanti: Trevor Chou & Martyn Sheard

Společnost: Craft Engineering Studio

Stavba se nachází v Martha's Vineyard v Marylandu ve Spojených státech amerických. Pozemek leží v oblasti, která je často zasažena silným větrem. Samotná budova stojí na strmém srázu s výhledem na oceán, což představuje značnou výzvu pro návrh systému odolávajícímu bočnímu zatížení.

Ocelový spoj je navržen tak, aby odolával silám a momentům ve dvou kolmých osách. Původně byl navržen centrální uzel z dutých profilů, ale ukázalo se, že není schopen odolávat vysokým momentům z nosníku rámu. Zejména kvůli nedostatečné tuhosti stěn skříňového profilu mimo rovinu a také kvůli náchylnosti k ohybovým poruchám. Ocelový spoj byl přepracován a navržen s širokým přírubovým průřezem, aby byla zachována spojitost v obou osách a zároveň aby byl zajištěn přímý přenos sil a momentů do středu náboje.


Vítězové v kategorii Velké stavby:

Ocel
Projekt: Ocelová kopulovitá konstrukce, Amsterdam, Holandsko

Projektant: Alexander van Beelen

Společnost: ASK Romein

V rámci projektu renovace EDGE Amsterdam byla navržena a instalována skleněná kopule zasazená do rozsáhlé ocelové nosné konstrukce. Samotná skleněná kopule má průměr 76 metrů a je tepajícím srdcem tohoto projektu. V původní kancelářské budově z roku 1970 nebyl původní vnitřní prostor téměř využíván, ale díky konstrukci skleněné střechy nyní tvoří místo, které je vyplněno spoustou denního světla a je ideálním místem, na kterém se lidé mohou setkávat.

Beton
Projekt: Multifunkční budova Královopolská, Brno, Česká republika

Projektant: Tomáš Křivka

Společnost: STATIKON Solutions s.r.o.

Budova je navržena jako hotel s podzemním parkovištěm a komerční částí v přízemí. Nosné části konstrukce jsou z betonu. Stavba zahrnuje 12 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Z konstrukčního hlediska se jedná o obousměrný stěnový nosný systém. V podzemní části a v komerční části je systém skeletový, tvořený především sloupy, které lokálně podpírají stropní desku. Podzemní část konstrukce je konstrukce navržena jako vodotěsná "nádrž". Celá konstrukce je podepřena dlouhými vrtanými pilotami v kombinaci s poměrně silnou základovou deskou, která byla navržena tak, aby přenesla vnitřní síly způsobené interakcí s podložím po usazení pilotů.


Vítězové v kategorii Infrastrukturní, průmyslové a rekreační stavby:

Ocel
Projekt: Dostihové závodiště Curragh, Kildare, Irsko

Projektanti: Mirivano Carrig & Stephen McKenna

Společnost: Kiernan Structural Steel Ltd.

Curragh je mezinárodně uznávané dostihové závodiště v Irsku, které získalo řadu ocenění v doma i v zahraniční. Mezi ně patří například Tekla Global BIM Awards nebo Structural Steel Design Awards.

Společnost KSSL se podílela na projektu, jehož cílem bylo navrhnout ocelovou konstrukci této stavby. Podílela se také na návrhu spojů a projektovala další podpůrné budovy, včetně nové centrální tribuny pro diváky.

Beton
Projekt: Předpjatý betonový most, Czech Republic

Projektant: Ján Lamparský

Společnost: AFRY CZ s.r.o.

Most se nachází na druhé nejdůležitější křižovatce pražského okruhu. Jedná se o jednopolový mostní objekt o celkovém rozpětí 43,5 m z dodatečně předpjatého betonu. Šířka mostu se pohybuje od 78,3 m a uprostřed do 89,6 m na konci mostu. Celková plocha mostu je 3800 m2.

Při návrhu bylo zjišťováno, zda lze tuto konstrukci realizovat jako rámový most. Tento typ konstrukce byl ekonomicky velmi neefektivní a technicky náročný. Bylo nutné kotvit spodní stavbu, pomocí spojovacích prostředků vázat výztuž v rozích, předpínat opěrné zdi a rámové rohy atd. Postupnými výpočty projektanti dospěli ke konečné variantě polointegrálního mostu na plošných základech.


Vítěz v kategorii Cena publika:

Projekt: Ocelová podpěra zařízení rozvodny, Stiegler's Gorge, Tanzania

Projektant: Yasmin Hamdy

Společnost: ELSEWEDY ELECTRIC PSP

Vodní elektrárna Julius Nyerere se nachází na řece Rufiji, největší řece Tanzanie. Projekt se skládá přehrady, elektrárny a rozvodny. Celkové náklady tohoto projektu činí 3 miliardy USD. Očekává se, že elektrárna bude dokončena v dubnu 2022 a již v polovině tohoto měsíce bude vyrábět elektrickou energii. Po dokončení bude produkovat 61,3 GWH elektřiny ročně, což výrazně podpoří industrializaci Tanzanie.

V tomto rozsáhlém projektu byl použit program IDEA StatiCa k vytvoření návrhu ocelových spojů umístěných na zařízeních v elektrárně a v areálu rozvodny.


Vítěz v kategorii Nejlepší studentský projekt

Projekt: Zádržná vrata pro vodovodní systém, Moquegua, Peru

Student: Fernando Gonzales

Univerzita: National University of San Agustin

Ocelový spoj pro zádržná vrata, která byla navržena pro vodovodní systém důlní společnosti v Moquegua v Peru.

Velká gratulace vítězům a poděkování všem, kteří se do soutěže zapojili se svými projekty!