Produkt

Kategorie

5 výsledků

Moderní konstrukce vs. otvory v nosnících

Návrh železobetonových konstrukcí bezpečně a spolehlivě

Posouzení vzdálenosti trhlin v železobetonových konstrukcích

Crack spacing check

Cracks in concrete - the nightmare of engineers?