Zarovnání povrchů prutů vám usnadní práci

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Connection je velmi obecný nástroj poskytující svobodu v modelování, zatížení i topologii. Přesto bývaly v některých případech základní operace, jako například posunutí dvou prutů tak, aby se jejich plechy vzájemně zarovnaly, zbytečně pracné a časově náročné.

V praxi projektanti často potřebují umístit povrch spojovaných prutů do jedné roviny. To samo o sobě nevyžaduje mnoho úsilí za předpokladu, že mají pruty shodné průřezy. V případě rozdílných průřezů existuje možnost definovat posun ve všech třech směrech, stejně jako možnost profil libovolně natočit. Bohužel u většiny imperiálních průřezů a dokonce i u mnoha EN průřezů, kde rozměry nebývají zaokrouhlená čísla, byl odhad správné hodnoty odsazení výzvou.

Abychom se s touto komplikací vypořádali, zavedli jsme v IDEA StatiCa Connection 21.0 novou funci pro změnu definičního bodu polohy prutu. Kromě standardní volby „V uzlu“ je zde další možnost způsobu zarovnání „K plechu prvku“. S touto funkcí je možné definovat zarovnávaný plech a jeho vybraný povrch se souvisejícím plechem a jeho povrchem.

Nový způsob zarovnání prvků

Nová funkce umožní snadné a rychlé umístění prutu do správné polohy. Kromě toho se prut v případě potřeby také automaticky natočí. Názorným příkladem je vaznice položená na šikmém vazníku. Vaznice je automaticky posunuta a otočena do správné polohy.

Zarovnávané prvky jsou automaticky posunuty a natočeny

Zarovnáním ke definována nová „nula“ pro zadání případného ofsetu. To znamená, že stále můžete nastavit hodnotu odsazení a zarovnaný prut se na základě toho automaticky posune.

Od tohoto nového počátku je možné zadat ofset

Tuto funkcionality jsme představili v článku Relativní pozice prutů v naší znalostní databázi, živou ukázku najdete také ve webináři k verzi IDEA StatiCa Connection 21.0. Nezapomeňte se podívat také na další vylepšení v IDEA StatiCa verze 21.0 a seznamte se tak se všemi novými funkcemi, které vám pomohou urychlit a zefektivnit práci!