Prostorový styčník z uzavřených profilů s výztuhami?

Bez problémů!

Pro takovéto typy prostorových styčníků není v současnosti dostupná platná norma, výztuhy navíc nejsou normou pokryty ani pro styčníky rovinné! IDEA StatiCa díky své unikátní metodě CBFEM dokáže překročit omezení daná normou a můžete tak navrhnout v podstatě "nemožné", navíc během několika minut. :)

Proč IDEA StatiCa Connection?