Proč a jak zadat vnitřní síly do detailu železobetonové konstrukce?

Správné zadání vnějšího zatížení (zatěžovací impulzy) i vnitřních sil je zásadní pro správné výpočty modelu detailu vyjmutého z globální železobetonové konstrukce.

Hlavním důvodem je skutečnost, že vyjmutá část nepřebírá původní informaci o geometrii a zatížení ostatních částí konstrukce. Pomocí vnitřních sil zadaných do určitého řezu definujeme chování celého modelu.

Abychom vnitřní síly v aplikaci IDEA StatiCa Detail používali správně, je nutné je zadat do určitých řezů na analyzovaných prvcích. Hodnoty vnitřních sil pak přebereme z analýzy globální konstrukce, přičemž nesmíme zapomínat na to, aby všechny vnitřní síly byly v rovnováze.

Pro kontrolu, že jsme vnitřní síly zadali správně, nám v aplikaci Detail poslouží diagramy průběhu vnitřních sil.

Pokud vás zajímá, jak do modelu sloupu s krátkou konzolou zadat správně vnitřní i vnější síly pro stálé i proměnné zatížení, podívejte se na nahrávku z našeho webináře.

Záznam webináře

Vyzkoušejte si všechny aplikace a funkce softwaru IDEA StatiCa na 14 dní zcela zdarma!