Posudek požární odolnosti betonových prvků

Na základě mnoha požadavků jsme do naší aplikace pro posouzení betonových průřezů IDEA StatiCa RCS přidali novou funkcionalitu posouzení požární odolnosti dle ČSN EN 1992-1-2: 2006 – 11.

Posudek je dostupný pro konstrukční prvky typu deska, stěna, nosník a sloup. Posouzení je založeno na metodě tabulkových limitních hodnot, která je pro převážnou většinu návrhů konstrukcí na účinky požáru plně dostačující.

Posudek požární odolnosti se volí v průvodci nového projektu, kde si také volíme konstrukční prvek. Dodatečně lze posoudit na požární odolnost i již existující projekty vytvořené ve starších verzi programu.

Upozornění: V současnosti podpurujeme v posudcích pouze Eurokód.

Chcete si vyzkoušet novou funkci na posouzení požární odolnosti? Pro co nejsnazší start doporučujeme nejdříve projít náš vzorový návod na využití této funkce.

Další novinky pro betonové prvky, které jsme představili v nejnovější verzi IDEA Statica 10.1, najdete v naší Dokumentaci.