Nové funkce pro americké uživatele

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
"Go big or go home!" Populární americké pořekadlo, o kterém je radno popřemýšlet, když chcete poskytnout nejlepší možné řešení pro navrhování ocelových přípojů také inženýrům v USA. My jsme si ho vzali k srdci a do programu IDEA StatiCa Connection přidali to, co by si tam nejvíce přáli mít právě naši američtí uživatelé.

V našem nejnovějším článku se zaměřujeme na inženýry, kteří pracují s normami AISC, abychom jim usnadnili život sadou lokalizačních funkcí a vylepšení. Ať už jde o způsob zadávání v rámci systému imperiálních jednotek, konkrétní materiály a úplné posudky dle norem, nebo nové šablony - s radostí potěšíme všechny inženýry ve Spojených státech a oblastech s podobnými zvyklostmi.

Pojďme se podívat pod kapotu nejnovější verze IDEA StatiCa verze 21.0.

Relativní pozice prvků - zarovnání prvků

Pečlivě jsme poslouchali přání našich uživatelů a skoncovali s jejich trápením ohledně zarovnávání prvků na  plechy jiných prvků. S pověstnou svobodou v modelování v programu bylo už od počátku možné posouvat a natáčet pomocí čísel zadané prvky například tak, aby si podélná vaznice sedla přímo na horní pásnici skloněného střešního vazníku.

Zarovnávané prvky jsou automaticky posunuty a natočeny

To nebyl takový problém při použití standardních evropských průřezů, avšak ukázalo se, že s americkými průřezy a v jednotkách palců jde o velmi náročný úkol.

S heslem mysli rychle - vyvíjej rychleji, je práce hotová a tato nová funkce nabízí elegantní zadání jakéhokoliv povrchu prvku a výztužného prvku se zarovnáním k povrchu plechů jiných prvků.

O funkci se můžete dozvědět více v článku Zarovnání povrchů prutů vám usnadní práci.

Zadávání v imperiálních jednotkách

Při zadávání rozměrů různých položek v palcích jste se možná někdy cítili poněkud zmatení. Dostat se k požadované konfiguraci modelu mohlo být v některých případech komplikované. Implementací zavedeného formátu rozměrů pro imperiální jednotky je tento problém vyřešen.

Od této chvíle můžete pro všechny kóty v softwaru, jako je tloušťka plechu, délky, rozteč šroubů, odsazení prvku atd., zadávat hodnoty v palcích v imperiálním i desítkovém formátu, například:

2'-0"3/4, 2-0"3/4, 2-3/4, 3/4 [in,ft]           pro imperiální formát

1, -1, 15, 0.75 [in,ft]                                      pro decimální formát

Zejména u šroubů můžete nyní mnohem snadněji definovat příčný a podélný rozestup. Přidání "mezery" mezi dvě hodnoty znamená, že druhá hodnota vzdálenosti se měří od prvního šroubu, zatímco přidání "středníku" znamená, že se druhá hodnota vzdálenosti měří od počátku, přičemž se ignoruje poloha prvního šroubu, například:

2"2/3 3" or 2"2/3;3" [in,ft]                              pro imperiální formát

0.15 0.12 or 0.15;0.12 [in,ft]                          pro decimální formát

Jinými slovy, polohu šroubů lze definovat buď relativně k prvnímu (oddělovač mezer), nebo absolutně (oddělovač středníku).

Podívejte se, jak přejít z metrického na imperiální systém ve článku Jak změnit jednotky v IDEA StatiCa Connection, nebo se podívejte na záznam webináře pro začátečníky Začínáme s IDEA StatiCa Connection - První kroky.

Šablony pro AISC a seismický návrh

Posudky na seismicitu jsme již u starších verzí vyřešili, viz článek Capacity design – seismic analysis in IDEA StatiCa Connection. Cílem této analýzy je potvrdit, že se bude konstrukce při zemětřesení chovat předvídatelně a bude se přetvářet v předem určených bodech. Analýzu si můžete vyzkoušet podle návodu Kapacitní návrh (EN).

Jelikož zhruba polovina budov postavených v Severní Americe má určitou úroveň požadavků na seismický návrh, zlepšujeme se neustále i v této oblasti - v rámci startovních šablon byla přidána nová třída přípojů. Prozatím by mělo zkrátit dobu modelování dvacet devět šablon podle normy ANSI/AISC 358-18 (seismické šablony) .

Uživatelsky zadané Cpr pro seismický návrh

Jedno po druhém. Mezi naše CBFEM analýzy jsme už dříve přidali kapacitní návrh pro posudky na seismicitu a to včetně koeficientu Cpr automaticky vypočítaného podle rovnice. AISC 318-18w, Eq. (2.4-2). Cpr je koeficient, který zohledňuje maximální pevnost přípoje, včetně efektu strain hardening, lokálního podepření, dodatečného vyztužení a dalších podmínek. Více teorie najdete v článku Capacity design according to AISC.

Koeficient Cpr je nyní možné zadávat i ručně, tak jak se hodí pro experimenty, nebo dle inženýrského úsudku. Stačí odkliknout "Cpr vypočítané" a zadat vlastní hodnotu.

Všechny varianty AISC normy pokryté

V prvních verzích programu byly k dispozici nejpoužívanější varianty AISC normy. Nyní máme jak starší AISC 360-10, tak i novější AISC 360-16. Pro posudky můžete tedy vybírat ze:

 • LRFD - AISC 360-16
 • ASD - AISC 360-16
 • LRFD - AISC 360-10 (přidáno ve verzi 21)
 • ASD - AISC 360-10 (přidáno ve verzi 21)

Rovněž byly implementovány rozdíly v parametrech šroubů mezi verzemi norem AISC 360-10 a 360-16.

Podívejte se na článek k posudkům šroubů a předpjatých šroubů podle normy AISC, nebo si projděte kompletní Teoretické základy k programu Connection týkající se normy AISC.

Větší knihovna amerických materiálů

Malý krok pro databázi materiálů, obrovský skok pro některé z vás! Do softwaru jsme přidali několik nových typů oceli, takže je již nemusíte zadávat ručně, jak je popsáno v článku Uživatelsky definovaný materiál, třída šroubů nebo něco jiného?, nebo jej importovat z tabulek či databází, jak je vysvětleno v článku How to import material - Material and product range library. Nové materiály:

 • ASTM F1554
 • ASTM A1043(M), Gr. 36
 • ASTM A1043(M), Gr. 50
 • ASTM A1065, Gr. 50
 • ASTM A1085(M), Gr. A
 • A500, Gr. B, Round
 • A500, Gr. B, Shaped
 • A500, Gr. C, Round
 • A500, Gr. C, Shaped

A co dál?

Doufáme, že se vám tento vývojový krok v programu IDEA StatiCa Connection líbí a najdete využití těchto nových funkcí i v lokálních podmínkách. 

My budeme vyvíjet dál, tak sledujte naše další novinky a vylepšení, které budeme přinášet nejen americkým inženýrům, ale vám všem. 

S námi spočítáte, co jste včera museli odhadovat!