Nová kniha o návrhu a posouzení betonových prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Po letech experimentů a ověřování připravil tým profesora Waltera Kaufmanna z ETH Zürich ve spolupráci s IDEA StatiCa novou knihu "Compatible stress field design of structural concrete". Publikace potvrzuje především spolehlivost a přesnost výpočtů použitých v IDEA StatiCa a metodu CSFM.

Způsob návrhu a posouzení železobetonových prvků IDEA StatiCa byl důkladně ověřen mnoha srovnávacími výpočty. Ve spolupráci s týmem univerzity ETH v Curychu pod vedením prof. Dr. Waltera Kaufmanna jsme vytvořili a otestovali metodu nazvanou Compatible Stress Field Method (CSFM), která slouží pro návrh a posouzení betonových detailů, oblastí diskontinuit a stěn.

Nejdůležitější příklady ověřování a validace spolupráce mezi společnostmi IDEA StatiCa a ETH Zürich byly zveřejněny v knize „COMPATIBLE STRESS FIELD DESIGN OF STRUCTURAL CONCRETE“, která je nyní veřejně dostupná.

O knize

Tato publikace představuje principy a ověření metody CSFM. Tato nová metoda může být použita pro návrh a posouzení jakékoli betonové konstrukce vystavené zatížení v rovině a je zvláště vhodná pro dimenzování oblastí diskontinuit, jako jsou krátké konzoly, stěnové nosníky, stěny s otvory, ozuby nosníků a rámové styčníky. 

CSFM představuje významný krok vpřed pro praxi ve stavebním inženýrství, protože umožňuje efektivní kontrolu všech ustanovení návrhového kódu, včetně aspektů použitelnosti, zatížení-deformace a deformační kapacity i pro betonové prvky se složitou geometrií. Metoda je založena na analýze konečných prvků (MKP) a používá pouze základní materiálové parametry používané ve standardním konstrukčním návrhu betonu.

V knize jsou uvedeny a diskutovány výsledky CSFM pro řadu ověřovacích příkladů, během nichž je rovněž zahrnut vliv hlavních parametrů metody a jejích základních modelů. Výsledky jsou porovnány s celou řadou analytických řešení, návrhových kódů a experimentálních výsledků a prokazují dobrou shodu se všemi z nich.

Více informací o knize a autorském týmu

Kniha CSFM - návrh ŽB konstrukcí podle CSFM

Kde lze knihu pořídit?

Papírovou verzi knihy můžete získat prostřednictvím zástupců IDEA StatiCa nebo na nějrůznějších odborných akcích a konferencích. 

Elektronickou verzi knihy si také můžete zakoupit online na Payhip.  

Cena: 


Běžná cenaCena pro studenty
Ebook60 EUR +DPH70 % sleva