Modelování rámového rohu

Rámový roh je velmi často se vyskytující diskontinuita betonových konstrukcí. Většina inženýrů používá metodu „vzpěra-táhlo“, která může být v jistých ohledech příliš konzervativní.
Proč si nevyzkoušet jiný přístup modelování (CSFM - Continuous Stress Field Method) pomocí nelineární analýzy?