IDEA StatiCa na konferenci Digitalizace ve stavebnictví II.

Už řadu let se snažíme, aby hlas českých statiků byl slyšet i v debatách na nejvyšší úrovni strategického rozvoje stavebnictví. To bylo také jedním z důvodů, proč jsme rádi přijali pozvánku stát jedním z partnerů konference Digitalizace ve stavebnictví II., která probíhala v dubnu s přímou účastí dvou ministrů české vlády.

Konference Digitalizace ve stavebnictví II. Jak dál? se uskutečnila 27. dubna 2021 v Praze a zúčastnili se jí mimo jiné i ministr průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, a ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová, zástupci oborových institucí, ředitelé největší státních firem zabývajících se výstavbou a celá řada odborníků na stavebnictví a digitalizaci. 

Program a účastníci konference

Tato konference je největším setkáním lídrů v této oblasti v České republice a jde o unikátní příležitost k diskuzi mezi vládou, klíčovými představiteli veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Na konferenci se objevily také ukázky z již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků. 

IDEA StatiCa na konferenci zastupovala pohled tvůrců softwaru, které právě efektivní výměnu dat umožňují a podporují. Na konferenci jsme se proto stali partnerem pro softwarová řešení.

IDEA StatiCa se dlouhodobě snaží prosazovat vybrané postupy a principy práce inženýrů ve stavebnictví tak, aby projektová práce byla rychlejší a efektivnější. Proto dlouhodobě pracujeme na BIM propojeních našich programů se všemi nejvýznamnějšími světovými CAD a MKP softwary. Věříme, že vylepšení a zrychlení postupů práce a vzájemná výměna dat, ať už mezi samotnými programy, tak i mezi různými rolemi a profesemi zapojenými do přípravy projektů, je tou nejlepší a nejefektivnější cestou, jak tyto projekty zrychlit.

Proto jsme rádi, že tento náš postoj k celé problematice BIM procesů mohl na konferenci zaznít díky účasti ředitele IDEA StatiCa, Luboše Šabatky, v panelů odborníků. Ostatně si Lubošův příspěvek můžete poslechnout sami v záznamu konference.