IDEA StatiCa Blog

Beton
Porovnání výsledků experimentu, softwaru FEA a IDEA StatiCa

Porovnání výsledků experimentu, softwaru FEA a IDEA StatiCa

Připojili jsme se k projektu experimentální validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží výpočtovou metodou CSFM používanou v IDEA StatiCa Detail. Výstupy jsme navíc porovnali s výsledky poskytnutými softwarem midas FEA. Všechny tři ověřovací přístupy vykazovaly velmi podobné hodnoty ve všech sledovaných parametrech. Zásadní byl ale rozdíl v čase potřebném na provedení potřebných analýz.

číst více
by Říj 8, 2019 Žádné komentáře
Beton
Návrh železobetonových stěn

Návrh železobetonových stěn

Potřebujete bezpečně a spolehlivě navrhnout železobetonovou stěnu s velkými otvory nebo stěnové nosníky poskytující volnou dispozici, na kterou navazuje stěnový nosný systém vyššího podlaží? Aplikace IDEA StatiCa Detail přináší snadné, rychlé a bezpečné navrhování železobetonových stěn!

číst více
by Srp 22, 2019 Žádné komentáře