IDEA StatiCa spolupracuje s vaší aplikací SOFiSTiK. Části modelu SOFiSTiK můžete exportovat do formátu SAF, který obsahuje geometrii modelu, použité materiály a průřezy, stejně jako výsledky vnitřních sil pro zadané zatěžovací stavy a kombinace.

Po vytvoření Nového projektu v aplikaci IDEA Checkbot můžete pokračovat v importu modelu. Stačí použít příkaz Import SAF a vybrat soubor SAF vygenerovaný programem SOFiSTiK verze 2023 a vyšší. Poté můžete spustit aplikaci IDEA StatiCa Connection a začít navrhovat vybrané uzly. IDEA StatiCa společně s aplikací SOFiSTiK vám poskytne efektivní pracovní postup pro návrh ocelových konstrukcí. S jeho pomocí ušetříte čas, minimalizujete chyby a otevřete možnosti optimalizace.

Další informace najdete na: https://www.sofistik.com/highlights-sofistik-2023

SOFiSTiK & IDEA StatiCa pracovní postup

Export, návrh a vygenerování reportu

SOFiSTiK v kombinaci s aplikací IDEA StatiCa vám umožní modelaci, návrh, simulaci zatížení a posuzování ocelových styčníků libovolné topologie. Tato data můžete poté zpřístupnit svým kolegům nebo subdodavatelům, kteří provádějí konstrukci a výrobu.

SOFiSTiK propojení video (EN)

Poznámka

SOFiSTiK BIM propojení je vyvinuto a udržováno společností SOFiSTiK AG. IDEA StatiCa nenese za tuto integraci žádnou odpovědnost. Veškeré technické požadavky a dotazy je třeba směřovat na vývojáře.

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
8256
Počet zákazníků celosvětově

Read more about the designing of steel constructions

Prosté kotvení s patní deskou

Smykové přípoje – použijte je co nejlépe!

Složitý projekt? Sdílejte práci s kolegy