IDEA StatiCa spolupracuje s vaší aplikací SOFiSTiK. Části modelu SOFiSTiK můžete exportovat do formátu SAF, který obsahuje geometrii modelu, použité materiály a průřezy, stejně jako výsledky vnitřních sil pro zadané zatěžovací stavy a kombinace.

Po vytvoření Nového projektu v aplikaci IDEA Checkbot můžete pokračovat v importu modelu. Stačí použít příkaz Import SAF a vybrat soubor SAF vygenerovaný programem SOFiSTiK verze 2023 a vyšší. Poté můžete spustit aplikaci IDEA StatiCa Connection a začít navrhovat vybrané uzly. IDEA StatiCa společně s aplikací SOFiSTiK vám poskytne efektivní pracovní postup pro návrh ocelových konstrukcí. S jeho pomocí ušetříte čas, minimalizujete chyby a otevřete možnosti optimalizace.

Další informace najdete na: https://www.sofistik.com/highlights-sofistik-2023

SOFiSTiK & IDEA StatiCa pracovní postup

Export, návrh a vygenerování reportu

SOFiSTiK v kombinaci s aplikací IDEA StatiCa vám umožní modelaci, návrh, simulaci zatížení a posuzování ocelových styčníků libovolné topologie. Tato data můžete poté zpřístupnit svým kolegům nebo subdodavatelům, kteří provádějí konstrukci a výrobu.

SOFiSTiK propojení video (EN)

Poznámka

SOFiSTiK BIM propojení je vyvinuto a udržováno společností SOFiSTiK AG. IDEA StatiCa nenese za tuto integraci žádnou odpovědnost. Veškeré technické požadavky a dotazy je třeba směřovat na vývojáře.

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
80000
Spuštění na počítačích v posledních 12 měsících
5733
Počet zákazníků celosvětově

Read more about the designing of steel constructions

Prosté kotvení s patní deskou

Smykové přípoje – použijte je co nejlépe!

Složitý projekt? Sdílejte práci s kolegy