IDEA StatiCa spolupracuje s aplikací SAP2000. Můžete si vybrat libovolný prvek nebo část celého modelu SAP2000 a exportovat jej do IDEA StatiCa pro návrh výztuže a posouzení. Všechny prvky, průřezy a vnitřní síly se nejen exportují, ale také se synchronizují, pokud se model SAP2000 změní. IDEA StatiCa a SAP2000 vám poskytují efektivní pracovní postup pro návrh betonové konstrukce, který šetří čas, minimalizuje chyby a otevírá možnosti optimalizace.

Pracovní postup propojení SAP2000 a IDEA StatiCa

Pro začátek nepotřebujete nic speciálního - stačí stáhnout a nainstalovat obě aplikace do počítače a v několika jednoduchých krocích aktivovat propojení BIM. A hned můžete začít exportovat a navrhovat betonové prvky. Veškeré exporty spravuje IDEA StatiCa Checkbot, kde si můžete zvolit libovolný prvek a podrobně jej posoudit.

Export, návrh, synchronizace, vygenerování reportu

Jste připraveni řešit různé betonové prvky? SAP2000 v kombinaci s IDEA StatiCa vám umožní modelovat, navrhovat, zatěžovat všechny betonové pruty a průřezy.

Rozsah propojení BIM

Napojené aplikace: IDEA StatiCa Member, IDEA StatiCa RCS

Podívejte se na seznam podporovaných verzí

IDEA StatiCa verze 21.1 a novější (od října 2021) - propojení BIM spravuje Checkbot - aplikace pro správu pracovních postupů BIM. To znamená:

  • Snadný export a synchronizaci prvků.
  • Kompletní kontrolu nad všemi importovanými prvky
  • Přehledný seznam všech importovaných prvků včetně stavu zkontrolováno/nezkontrolováno.
  • 3D vizualizace importovaných prvků
  • Převodní tabulka pro materiály a průřezy
  • Správa kombinací zatížení

Přečtěte si více o tom, jak Checkbot funguje.

Návrh štíhlého železobetonového sloupu ze SAP2000

Jak aktivovat integraci propojení SAP2000 BIM

Důrazně doporučujeme spustit nejnovější verzi IDEA StatiCa a SAP2000, aby byla zajištěna co nejlepší kompatibilita. Všechny pracovní postupy BIM mezi aplikacemi IDEA StatiCa a SAP2000 nyní spravuje IDEA StatiCa Checkbot - postupujte podle tohoto průvodce integrací BIM link pro verzi SAP2000 v23 a novější.

Potřebujete také navrhnout oblasti dikontinuit?

IDEA StatiCa Beton and Prestressing obsahuje také jedinečnou aplikaci IDEA StatiCa Detail pro statický návrh oblastí dikontinuit v betonových konstrukcích, jako jsou otvory ve stěnách a nosnících, diafragmata, rámové styčníky, závěsy a konzoly. Aplikace IDEA StatiCa Detail není v současné době propojena s Checkbotem, takže návrh je třeba vytvořit od začátku. IDEA StatiCa Detail však nabízí širokou škálu šablon a také možnost importu výztuže ze souboru DXF - zde je příklad konstrukčního návrhu ozubu s otvorem.

OVĚŘENO INŽENÝRY Z CELÉHO SVĚTA!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
110000
Spuštění na počítačích v posledních 12 měsících
8256
Počet zákazníků celosvětově

Přečtěte si více o navrhování betonových konstrukcí