Zhlaví pilíře (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad asymetrického železobetonového zhlaví pilíře. Zhlaví je opatřeno dvěma nosnými podstavci s deskami roznášející zatížení pro zabránění lokálního drcení betonu. Tento prvek je typicky navrhován jako část mostní konstrukce vynášející příčníky. Modelováno a analyzováno v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty