Zábradlí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Jednoduchý model zábradlí ze svařených trubek. Sloupek zábradlí je ukotven do tuhého betonového bloku dvěma kotvami přes vložený ztužující plech. Model je připraven pro analýzu stabilitní odolnosti sloupku. Model je řešen v aplikaci IDEA StatiCa Member.

Vzorové projekty