Vyztužený 2D průřez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vyztužený 2D průřez modelovaný v aplikaci IDEA StatiCa RCS. Přůřez je posouzený na všechny posudky MSÚ a MSP, včetně např. posudku šířky trhlin. Navíc jsou ověřené i konstrukční zásady.

Vzorové projekty