Výřez na nosníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V případě, kdy docházelo ke kolizi mezi nosníky, bylo třeba ručně upravit model pomocí výrobní operace Otvor-výřez. Tento způsob ale vyžadoval několik repetitivně definovaných výrobních operací. Nyní lze výřez zadat pouze zaškrtnutím funkce Výřez pokaždé, když je potřeba opravit kolizi mezi pásnicemi nosníků. Toto vylepšení je zavedeno do výrobních operací Čelní deska, Přípojný plech a Přípojný úhelník.

Výřez na nosníku

Výřez pásnic nosníků zadaný pomocí nové funkce.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.

Související články

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20