Vylepšení posudku kotvení pro EN normu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V předešlých verzích IDEA StatiCa Connection bylo kotvení posuzováno dle normy ETAG. Od verze 20 je posudek kotvení proveden dle nyní platné normy EN 1992-4. Tato změna vede k efektivnějšímu a úspornějšímu návrhu kotvení oproti použití normy ETAG.

Detailní výsledky posudku kotvy podle normy EN 1992-4.

Všechny rovnice a výpočtové hodnoty jsou k dispozici v detailním náhledu výsledků. Shrnutí norem pro posouzení kotvení:

NormaPosudek kotvení dle
EN1992-4
AISCACI 318-14
CISCCSA A23.3-14
ASAS 5216:2018
SP, GB, IS, HKGNeprovedeno

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.