Vylepšené Viewer pluginy pro CAD aplikace

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Naše zdarma dostupné pluginy pro CAD aplikace (Tekla Structures, Autodesk Advance Steel a Autodesk Revit) jsme rozšířili o novou funkcionalitu. Příkaz Export to Viewer, který se zaintegruje přímo do CAD programů, otevře správce exportovaných přípojů, který umožňuje tyto akce:

  • Výběr požadované normy
  • Jednotlivý a hromadný výběr (tak, jak znáte z Code-check manageru)
  • Zobrazení seznamu exportovaných přípojů
  • Tlačítko View otevře aktuální přípoj v online project Vieweru
  • Pomocí Synchronize načte změny v již vyexportovaných přípojích
  • Smazat přípoj pomocí Delete
  • Uložit přípoj jako soubor pro aplikaci IDEA StatiCa Connection

Jednotlivé akce lze provést jak pro každý zvlášť, tak pro všechny přípoje ze seznamu naráz.

Viewer pluginy jsou volně dostupné bez nutnosti platit licenci.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0