Upozornění na dodatečné síly z okrajových podmínek

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zavedením dodatečných podpor na konce prutů (omezení okrajových podmínek), které lze provést prostřednictvím nastavení prutu Typ modelu, např. N-Vy-Mz, se po výpočtu na kartě Výpočet v Posudku zobrazí upozornění s hodnotami sil.

Dodatečné síly na kartě Výpočet jsou součtem dodatečných sil ze všech prutů modelu a hodnoty těchto sil jsou vypsány v globálním souřadném systému.

Jedná se o síly, které se aplikují při analýze styčníku, přičemž tyto síly představují reakce vygenerované v dodatečných podporách na příslušných volných koncích prutů.

Pokud hodnoty sil v upozornění přesahují zadané průměrné vnitřní síly na prutech o více než zlomek (v odpovídajících směrech a natočeních), může být analýza modelu nepřesná. Doporučená odchylka hodnot těchto sil je do 5 % zadaných prutových sil, aby se minimalizovala případná chyba analýzy styčníku.