Svislý nosník s vodorovnou výztuhou

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad vodorovného ztužení s kombinovaným přípojem analyzovaným v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Hlavní nosník a kolmé vazníky přivařené napřímo k sobě, diagonály přišroubované přes koncové plechy. 

Hledáte přípoj podobný tomuto?

Nechejte se inspirovat více než 400.000 modely styčníků v Connection Library – největší světové databázi ocelových přípojů.