Svislý nosník s vodorovnou výztuhou

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad vodorovného ztužení s kombinovaným přípojem analyzovaným v aplikaci IDEA StatiCa Connection. Hlavní nosník a kolmé vazníky přivařené napřímo k sobě, diagonály přišroubované přes koncové plechy.