Sloup (Detail)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad atypického železobetonového sloupu používaného v průmyslových konstrukcích. Sloup má proměnný obdélníkový průřez. Ve spodní části je opatřen obdélníkovými otvory a dvěma symetrickými krátkými konzolami zatíženými rovinným zatížením. Model je analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty