Seřazení položek v databázi průřezů dle zvoleného regionu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

IDEA StatiCa automaticky přeskládá pořadí položek v databázi průřezů v závislosti na tom, jakou normu si zvolí uživatel při prvním spuštění aplikace IDEA StatiCa Connection. Díky tomuto vylepšení budou uživatelé z USA používající AISC normu mít seřazeny položky v databázi průřezů tak, že první v řade budou položky relevantní pro AISC normu. Toto nastavení si může zvolit každý uživatel zvlášť. Provedené nastavení lze změnit pomocí Resetování uživatelského nastavení (příkaz v nabídce IDEA StatiCa v panelu Start).

Řazení položek v databázi průřezů

Volba uživatelských preferencí se zobrazí při prvním startu aplikace IDEA StatiCa Connection.

Tato funkce je k dispozici ve verzi produktu IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced.