Novinky ve verzi IDEA StatiCa Detail 10.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Úvod

Jsme rádi, že jsme vydali novou verzi IDEA StatiCa Concrete. Verze 10.1 je rozšíření procesu návrhu zaměřeného na nosníky, průřezy, stěny, ozuby, otvory, závěsy a další betonové detaily. Nová funkcionalita v softwaru:

  • Rozprostřená výztuž
  • Interpretace výsledků na výztuži v MSÚ
  • Vzdálenost trhlin
  • Zatížení na křivku z DXF

Veškeré přesné posudky betonu a výztuže v podobě napětí a přetvoření. Všechny normové požadavky a posudky s přehlednou vizualizací výsledků pro lepší porozumění chování konstrukčního prvku.

Calculate yesterday’s estimates!

Instalace a licencování

IDEA StatiCa verze 10.1 nebude přepisovat instalaci verze 10.0. Obě verze budou plně funkční na Vašem PC. Veškeré budoucí verze IDEA StatiCa se budou chovat stejně, abychom zajistili snadný přechod mezi aplikacemi.

Od září 2019 nebude poskytována podpora operačnímu systému Windows 7.

U verze 10.1 není požadována aktualizace licence nebo žádná jiná operace ze strany uživatele. Uživatel si musí pouze stáhnout nejnovější setup.

Jediná licence – IDEA StatiCa 10.1 může být stažena na všech počítačích jednoho uživatele ( sdílení licencí s ostatními uživateli je zakázána dle EULA – žádné změny oproti předchozí verzi nejsou)

Síťová licence – IDEA StatiCa 10.1 musí být umístěna na všech počítačích dle počtu zaplacených sedadel.

IDEA StatiCa Detail

Rozprostřená výztuž

Funkcionalita rozprostřené výztuže funguje na základě rozpočítání plochy výztuže svařované sítě v řezu do ekvivalentní plochy obdélníku. Tato fukcionalita je dostupná pouze pro svařované sítě (Obr.1). Plochy výztuže v řezu jsou tedy stejné pro model s rozprostřenou výztuží i bez ní (Obr.2). Hlavní výhodou je rychlost výpočtu pro prvky s velkým množstvím této výztuže, resperktive pro větší modely. Díky rozpočítání plochy do ekvivalentního obdélníku má model s rozprostřenou výztuží menší moment setrvačnosti a je měkčí v ohybu. Dostáváme tedy nepatrně vyšší napětí na výztuži. Výsledná napětí a přetvoření ve směrech výztuže 0˚ a 90˚ jsou zobrazeny prostřednictvím izoploch (Obr 3).

Obr. 1: Svařované sítě (Wire - fabric)

Obr. 2: Ekvivalentní plocha

Obr. 3: Izoplochy napětí na rozprostřené výztuži

Interpretace výsledků na výztuži v MSÚ

Napětí, přetvoření a využití výztužné vložky je zobrazeno pomocí intenzity tloušťky a barvy čáry po délce dané výztuže (Obr. 4). Modrá barva představuje napětí a přetvoření v tahu a naopak červená barva v tlaku. Stejný přístup je proveden i pro posudek napětí v soudržnosti (Obr. 5), přičemž napětí v soudržnosti nabývá stejných vlastností zobrazení jako posudek pevnosti výztuže.

Obr. 4: Zobrazení napětí na výztuži pro posudek pevnosti

Obr. 5: Zobrazení napětí v soudržnosti pro posudek kotvení

Vzdálenost trhlin

Nová verze aplikace poskytuje výpočet vzdálenosti mezi trhlinami. Díky grafickému zobrazení a příslušné legendě získává uživatel přehled nad rozvojem trhlin na celém betonovém detailu (Obr.6).

Obr. 6: Vzdálenosti trhlin sr

Zatížení na křivku z DXF

Nová funkcionalita zatížení na křivku z DXF reference skrývá řešení spousty problémů a hlavně šetří čas při samotném zadávání zatížení. Importovaná křivka může být typu linie, polylinie a dokonce i spline, která se transformuje do diskrétních souřadnic (Obr.7) . Spojité rovnoměrné zatížení, které se aplikuje na křivku může být zadáno vzhledem k lokálnímu nebo globálnímu souřadnému systému s možností natočení (Obr.8).

Obr. 7: Křivka z DXF reference

Obr. 8: Výsledné zatížení na importované křivce

IDEA StatiCa BIM

Aktualizovaná kompatibilita propojení s aplikacemi třetích stran:

IDEA StatiCa BIM - Beam
AplikacePodporovaná verze
Advance Design2019, 2020
AxisVMX5 2c
ETABS*17.0.1, 18.0.2
Midas Civil + Gen2019, 2020
RFEM5.19, 5.20
Robot Structural Analysis*2019, 2020
SAP2000*20.2.0, 21.0.2, 21.1.0
SCIA Engineer18.1, 19.0

* U Robot, SAP2000 a ETABS verze 10.1 podporuje pouze přímý export přípojů prostřednictvím Code-check managera. Export celého modelu do IDEA StatiCa BIM je zrušen.

IDEA Open Model (IOM) API

Došlo k předělání rozhraní IDEA Open Model (IOM). Již zmíněné API slouží pro vytvoření propojení mezi IDEA StatiCa a kterýmkoliv FEA a CAD softwarem.

Veškeré potřebné informace jako úložiště, IOM – příklady a další jsou k nalezení na GitHub. Forum slouží k úspěšné implementaci a minimalizaci chyb s propojením mezi IDEA StatiCa a softwary třetích stran.

https://github.com/idea-statica