Řazení zatěžovacích stavů a kombinací

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V předchozích verzích docházelo při vytvoření nového zatěžovacího stavu nebo kombinace k mísení. Od verze 21.1.1 dochází k uspořádání zatěžovacích stavů a kombinací na mezní stav únosnosti a použitelnost.

Velký přínos pro uživatele z pohledu přehlednosti a práce se zatížením.

Řazení zatěžovacích stavů a kombinací je dostupné v edici  Enhanced a Prestressing Enhanced IDEA StatiCa Concrete.