Přípoj s mezerou u zhlaví sloupu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Polotuhý přípoj přenášející smykovou sílu a ohybový moment. Kolmý vodorovný ocelový válcovaný nosník I průřezu je připojen k hlavnímu nosníku rovněž I průřezu pomocí šroubovaných čelních desek. Na straně nosníku je čelní deska přivařena k pásnicím nosníku. Pro zvýšení tuhosti přípoje je k hlavnímu nosníku přivařena výztuha. Hlavní nosník je připojen k hornímu líci sloupu pomocí šroubovaných čelních desek s výztuhami a mezerou mezi prvky. Modelováno v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

Hledáte přípoj podobný tomuto?

Nechejte se inspirovat více než 400.000 modely styčníků v Connection Library – největší světové databázi ocelových přípojů.